Stadsplanering och naturvård i staden

Fågelungar i stadsmiljö påverkas av en viss typ av luftförorening, samt av vilka träd som finns i närheten av boet. Det visar ny forskning från Lund. Studien visa att det går att isolera delar av stadsmiljön och koppla dem till effekter på djur och natur, vilket har betydelse för stadsplanering och naturvård i staden.