Planen för transportinfrasturktur ses över i norra Sverige

Med anledning av de stora företagsetableringar och företagsexpansionerna som pågår i Norrbotten och Västerbottens län ska den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 ses över. Senast den 15 september 2023 ska Trafikverket som fått uppdraget, redovisa översynen till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).