Asfaltskolan i ny regi

Med start höstterminen 2023 tar Svensk Beläggningsförening (SBF) över ansvaret för Asfaltskolan. SBFs utbildningstillskott ska säkerställa att Asfaltskolans kurser är relevanta för dagens och framtidens beläggningsbransch. Byggbranschens Utbildningscenter kommer att administrera kurser och branschdagar.