Det gäller att hitta den perfekta stenen för varje unikt uppdrag säger Josefin Lundström, råvaruansvarig.

Foto: Patrick Trägårdh

Den perfekta stenen

För olika byggprojekt behövs olika stenkvalitéer. Josefins jobb är att hitta det stenmaterial som bäst matchar kraven.

Porträtt

– Om den är optimal eller inte beror på vad stenen ska användas till säger Josefin Lundström, råvaruansvarig på Svevia.

En väg, ett torg eller hus. Oavsett vad som ska byggas krävs det någon form av stenmaterial att grunda med. Och detta material måste tas någonstans ifrån. De sex personer hos Svevia som har i uppdrag att hitta platserna där stenen kan utvinnas kallas råvaruansvariga. Innan de kom till Svevia har de liksom Josefin Lundström fördjupat sig i geovetenskap eller i frågor om miljö- och hälsoskydd.

Till viss del har kollegorna varsitt geografiskt fokus, men främst har de sina olika specialkunskaper. Någon är särskilt duktig på att studera kartor, någon annan är extra kunnig inom juridik. Ytterligare en kollega är specialist på produktionsfrågor. En grupp som kompletterar varandra väl.

–Jag jobbar mest med själva materialet och med prövningen av täkterna, säger Josefin Lundström. Hon har samlat på stenar så länge hon kan minnas. Tyckt om sten och intresserat sig för olika bergarter och mineral. Sveriges geologiska undersökning, SGU, har ett av sina regionkontor i Josefin Lundströms barndomsort Malå. Gruvor, sten och mineral har alltid funnits i hennes begreppsvärld, varit någonting lokaltidningen skrivit om och det talades om på orten.

Idag försöker hon hitta den optimala stenen till varje bygge. Om man ska göra asfalt till E4:an krävs en hård sten som kan motstå nötning. Gatan genom ett villaområde ställer inte alls samma krav.

Att leta reda på potentiella täkter och ta sig igenom den omfattande processen att söka och eventuellt beviljas tillstånd tar lång tid. Ibland flera år. Då gäller det att ligga i framkant och hålla koll på vilka byggen som planeras. Vad Trafikverket har för regionala utvecklingsplaner till exempel.

–Vi sitter tillsammans med övriga avdelningar med kristallkula och försöker att förutspå vilken typ av material som kommer att behövas var i Sverige om några år, säger Josefin Lundström.

Materialet som krävs vid byggen kan variera från stora block till makadam, grus och sand. När det behövs grus kan man antingen krossa berg eller använda naturligt finfördelad sten, så kallat naturgrus. Dock är ett av Sveriges miljömål att användningen av naturgrus ska minska. Bland annat som en följd av det nya miljömålet har ansökningsförfarandet om att få anlägga en ny täkt blivit mer omfattande. Företagen i branschen konkurrerar om samma platser och sökandet är omgärdat av visst hemlighetsmakeri. För Josefin Lundström och hennes kollegor gäller det att agera med försiktighet.

–Vi vill gärna ha våra tilltänkta etableringar för oss själva. Åker vi ut i skogen för att titta på en plats tar vi inte på oss varselkläder och vi kör bilar utan Svevia-logga.

Hon stortrivs med att jobbet består av både kontorsarbete och uppdrag i fält. De gröna stövlarna står ständigt redo på kontoret. Hon sammanfattar utmaningen hon tycker att jobbet som råvaruansvarig handlar om:

–Att hitta bästa möjliga material till minsta möjliga störning och bästa möjliga ekonomiska förutsättningar för Svevia.

En inte helt enkel ekvation. Det går inte att anlägga en täkt och hämta sten utan att det bullrar, dammar och blir ingrepp i naturen. Om det är någonting Josefin Lundström önskar är det en ökad förståelse från människor om hur mycket stenmaterial som faktiskt går åt i samhället. Hon möter många människor som är arga och begreppet ”Not In My Backyard” är välbekant för Josefin och hennes kollegor.

–Alla tycker att ”visst behöver vi bryta sten, men inte just här där jag bor”.

I takt med vår tids ökade medvetenhet om människans påverkan på naturen har jobbet som råvaruansvarig förändrats. Idag är det en självklarhet att i möjligaste mån återställa de ingrepp som det innebär att öppna en täkt. Den biologiska mångfalden är en viktig faktor när myndigheten beslutar om tillstånd. Det kan handla om att efter täktens användning skapa hyllplatser för fåglar att häcka på eller anlägga en damm för salamandrar. Återvinning av material är också en allt viktigare fråga.

Josefin Lundström har inte för en sekund ångrat sitt yrkesval. Trots att hon nu ägnar hela dagarna åt sitt favoritmaterial fortsätter samlingen där hemma att växa. Både den i fönsterkarmen och den i förrådet.

#miljö / #betong / #branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER