– Ytterst är detta en kommersiell fråga. De företag som har de bästa medarbetarna är framtidens vinnare. Och för att få de bästa medarbetarna måste man ha en bredare rekryteringsbas än den traditionella, säger Jessica Löfström, VD för rekryteringsföretaget Expandera Mera.

Foto: Denny Lorentzen

Tror på förändring: "Kvinnliga entreprenörer födda på 80-och 90-talen är mycket tuffa"

På bemanningsföretaget Expandera Meras huvudkontor i Stockholm är alla kvinnor. Samtliga har utländsk bakgrund.
– För att få arbeta här krävs det att man kan ytterligare ett språk förutom svenska och engelska, säger Jessica Löfström som är företagets grundare och VD.

Porträtt

Hon startade Expandera Mera år 2000. Det första uppdraget var att hyra ut möbelmontörer. Därefter har verksamheten vuxit till att omfatta hela bygg-, anläggnings- och installationsbranschen.

Expandera Mera är idag ett av Sverige största bemanningsföretag i byggbranschen med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge.

– Vi har cirka 200 anställda. 90 procent av de uthyrda är yrkesarbetare och tio procent är tjänstemän. Dessvärre är ingen av dem kvinna.

Varför är det så?
– För att byggbranschen är starkt mansdominerad. Vi tror på kvinnor i den här branschen. Vi har därför varit med och startat olika projekt för att få en mer jämlik bransch, något vi anser höjer både kompetensen och gynnar arbetsklimatet, säger Jessica Löfström.

– Det är möjligt att män i allmänhet kan bära tyngre saker än många kvinnor. Men då kan de kanske bara arbeta i byggbranschen tills att de är 50 år gamla och inte ett helt yrkesliv. Fler kvinnor leder bland mycket annat till en sundare arbetsmiljö.

Jessica Löfström säger att bredare rekryteringsbas är en överlevnadsfråga för bygg- och anläggningsbranschen.

– För att hitta kompetent personal har de tekniska konsultbolagen varit tvungna att rekrytera kvinnor, människor med annan etnisk bakgrund än den traditionellt svenska och personal från andra branscher, vilket har varit bra för bolagen. Entreprenadföretagen har i allmänhet inte kommit lika långt i sin utveckling.

– Ytterst är detta en kommersiell fråga. De företag som har de bästa medarbetarna är framtidens vinnare. Och för att få de bästa medarbetarna måste man ha en bredare rekryteringsbas än den traditionella.

Enligt I Perspektivs undersökning ökar exempelvis andelen kvinnliga toppchefer i bygg- och anläggningsbranschen, men det går oerhört sakta.

– Men det har ändå hänt en del under de senaste åren som gör att vi kan vara förhoppningsfulla. Utvecklingen är inte linjär, utan exponentiell när man når en viss nivå. Det innebär att när minoritetsgruppen, till exempel andelen kvinnliga chefer, kommer upp i cirka 30 procent, kommer utvecklingen därefter gå väldigt snabbt framåt.

– I och med att man väljer det som känns trygg, och som man kan spegla sig i, har vi i snart 100 år haft indirekt kvotering av män. Men jag har stor förhoppning om framtiden. Jag är med i olika nätverk med kvinnliga entreprenörer. Många av dem som är födda på 80-och 90-talen är mycket tuffa.

Varför är det så få med utländsk bakgrund i bygg- och anläggningsbranschen? Att bygga vägar och broar är knappast något unikt svenskt?
– Det här är en traditionell och konservativ bransch. En annan förklaring är att byggbranschen – på yrkesarbetarsidan – inte har speciellt hög status i många länder. Så är det inte i Norden. Här är byggnadsarbetarna en stark yrkeskår med starka yrkestraditioner.

– En tredje förklaring är att när det ska anställas yrkesarbetare och tjänstemän är det många som ofta väljer personer med svenska namn som har gått i svenska skolor. Man känner igen sig i de personerna. Det känns tryggast så. Nu när det är en stark högkonjunktur tvingas man att titta åt andra håll, vilket är bra för branschen.

Hur är det hos dig?
– Här på kontoret är det bara kvinnor med utländskt påbrå som är anställda. Vi har som krav att man ska kunna ett språk till förutom svenska och engelska för att bli anställd här.

Varför då?
– För att vi ska kunna rekrytera medarbetare så brett som möjligt och därmed kunna erbjuda våra kunder de bästa yrkesarbetarna.

– De som vi hyr ut bor till 90 procent i Sverige, men många kommer från ett annat land. En del av dem som är språksvaga tycker att det är läskigt att söka sig till ett bolag där man bara pratar svenska. Det gör att vi med vår kompetens har lättare att rekrytera.

Hur många Expandera Meras anställda är från Sverige?
– Vår definition av att vara svensk byggnadsarbetare är att du har gått en svensk byggutbildning och det har ungefär 60 procent gjort.

Varför inte alla?
– När konjunkturen är så pass het som den är nu är det rent allmänt svårt att hitta personal. Att då begränsa sig till sådana som har svensk utbildning är att snäva in sig och då får du inte de bästa talangerna. För det krävs det ett brett urval.

#mångfald / #framtid / #branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER