Företag som inte gör det kommer inte att finnas om 5-10 år, säger Sofia Falk, Vd och grundare för WeAreTheStoryDoers

3 råd för bättre mångfald

Sofia Falk försörjer sig på att hjälpa företag och organisationer att arbeta för ökad inkludering och mångfald.

Porträtt

Sofia Falk är VD och grundare av WeAreStoryDoers, en konsultfirma som hjälper företag att jobba mot ökad mångfald och inkludering. Som hon själv uttrycker det:

– Genom att göra företagens medarbetare till interna managementkonsulter och sen till innovatörer i sin egen organisation. Tillsammans hackar vi företagets processer, rutiner, kultur och ledarskap för att nå ökad mångfald och inkludering. Resultatet blir en roligare och mer välmående arbetsplats som ökar sin operativa effekt, förbättrar sin affär och attraktivitet som arbetsgivare.

Varför är det viktigt för företag att jobba med mångfaldsfrågor?
– Företag som inte gör det kommer inte att finnas om 5-10 år.

– Om alla i ett företag har gått i samma skola, har samma hobby, är vana vid att fatta beslut på samma sätt, har ett likadant perspektiv på hur världen ser ut, vad som menas med kompetens samt vad som är goda prestationer så blir det inte mycket nytänkande. Det är väldigt liten sannolikhet att ett sådant företag når, förstår och kan relatera till den mångfald av medarbetare, kunder och kunders kunder som de är beroende av idag.

– Mångfald och inkludering är ett verktyg för att boosta vinst, omsättning, marknadsandelar, attraktivitet som arbetsgivare, en effektivare beslutsprocess, mer korrekt kundanalys, mer felfri innovations- och produkt/tjänsteutvecklingsprocess, högre engagemang, högre lojalitet, mer cashflow per medarbetare, bättre samarbete i grupper, högre välmående, mindre sjuknärvaro, you name it. Det hjälper helt enkelt företaget att hålla sig konkurrenskraftigt.

Sofias tre tips för mångfald och inkludering på arbetsplatsen

1) Uppgradera definitionen av kompetens och talang

När ni rekryterar: Se över vem som ges tolkningsföreträde att definiera talang. Har ni använt en fokusgrupp som genomlyser ordval, bildval, kanalval så att det attraherar den målgruppen? Är de kvalifikationer ni ställer relevanta till 100% eller överdriver ni vikten av vissa av ren tradition? Och skippa för guds skull nomineringsprogrammen. De är mångfaldens största motståndare.

2) Maxa er kollektiva förmåga

Låt det ta lite längre tid när ni sätter ihop en grupp. Inkludera en visionär, en ‘doer’, en skeptiker, ett kundspråkrör. Leta efter olikheter i tankesätt, perspektiv och bakgrund. Leta efter personer som får dig att känna dig smått obekväm, som har andra åsikter än dig och som har andra expertkunskaper. Ta in personer som lär dig saker, med egenskaper och en bakgrund som kan addera något till, och inte bara liknar, resten av teamet. Och tänk på den breda representationen, det vill säga ta inte in ”kvinnan”, ”den nyanlända” eller den ”unga”. Ta in en kritisk massa som kan vara sig själva istället för att anpassa sig till rådande normer

3) Visa på vad som är normalt i bild och handling

Vi kan bli vad vi kan se. Men ser vi inte någon som vi kan relatera och som har en viss position minskar sannolikheten för att vi själva upplever det som något möjligt.

Det vi ska sträva efter är en arbetsplats där det finns kvinnor och människor med annat etniskt ursprung i alla led, både inom ledning samt resten av verksamheten.

Det är i vår vardag vi skapar våra förebilder. Att se chefer och specialister som ser olika ut och beter sig på olika sätt är livsviktigt för att visa att mångfald är på riktigt och inte bara på papper.

#mångfald / #arbetsmiljö / #branchfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER