Foto: Svevia

Utmaning att förändra attityder kring psykisk ohälsa

Åsa Mårtensson, arbetsmiljöingenjör på Svevia välkomnar att Arbetsmiljöverket har valt att lägga fokus på den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön för platschefer inom byggbranschen.

– Det sammanfaller perfekt med de behov som vi också identifierat.

Porträtt

Satsningar som gjorts på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom Svevia ser ut att ge resultat. När företaget nyligen genomförde en medarbetarenkät så visar den att medarbetarna är engagerade, de trivs och upplever att det finns ett öppet arbetsklimat.

– Redan innan #metoo tog över agendan så genomförde vi en stor utbildningsinsats i Svevia kring mångfald på arbetsplatsen. Sedan 2016 utbildar chefer och skyddsombud i organisatorisk och social arbetsmiljö.

svevia

Åsa Mårtensson, Svevia

Enligt Åsa Mårtensson räcker det inte med att det finns en nedskriven struktur med rutiner. Utmaningen är attityderna och efterlevnaden av rutinerna.

- För att verkligen få till en förändring behövs utbildning, att medvetandegöra, lyfta frågan och prata om stress, mobbing och psykisk ohälsa på jobbet.

Medarbetare som inte mår bra på jobbet presterar sämre och kan också utgöra en säkerhetsrisk. Och att just platscheferna har en utsatt position är något Åsa Mårtensson håller med om.

- De har ett brett ansvar som omfattar medarbetare, säkerhet, tekniska lösningar, ekonomi, uppföljning men även ett kund- och marknadsansvar. Privat befinner sig många mitt i livet med ett vardagspussel, med familj och barn som ska hämtas och lämnas samtidigt som de ofta är ambitiösa personer med en hög kapacitet som ställer stora krav på sin egen prestation.

När I Perspektiv gjorde en rundringning till platschefer i flera bolag i branschen vittnade många om en pressad och stressad arbetssituation, men ingen ville vara med och uttala sig med sitt namn.

- Det är så sorgligt, men tyvärr blir jag inte särskilt förvånad. Förutom att det ofta upplevs som ett personligt misslyckande så tror jag också att det är förknippat med en lojalitet mot sin arbetsgivare och att att man inte vill fronta ut mot sin kund att arbetssituationen är pressad.

Under tre dagar varje år sätter Svevia strålkastaren på en aktuell arbetsmiljöfråga. I år handlar det om just den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

- Traditionellt har vi i den här branschen fokuserat mycket på säkerheten och den fysiska arbetsmiljön. Att må bra fysiskt och psykiskt är något som inte bara berör våra yrkesarbetare utan även tjänstemän och chefer på alla nivåer.

#Arbetsmiljö / #säkerhet/ #mångfald /#Branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER