Stora förändringar kan göras både inom miljö- och kostnadseffektiviseringar inom vägunderhåll. Det har Trafikverket tillsammans med sin entreprenör Svevia åstakommit på bara två år.

Foto: Mattias Johansson

Anneli Lindberg brinner för hållbart vägunderhåll

Kontraktet för vägunderhåll inom Umeå driftområde är ett av tre finalister som kan vinna Sweden Green Building Councils utmärkelse för Hållbar infrastruktur. På bara två år har Trafikverket och Svevia visat att stora förändringar kan göras både inom miljö- och kostnadseffektiviseringar.

Porträtt

Att ett kontrakt för vägunderhåll ligger i framkant för hållbarhet kanske är förvånande för vissa. Men för Anneli Lindberg, projektledare på Trafikverket, är det en bekräftelse på något hon länge arbetat för.

mattias johansson

Hållbart vägunderhåll

- Det finns så mycket utvecklingspotential i branschen, så mycket ny teknik och människor som vill testa nya saker istället för att gå i samma gamla hjulspår. Entreprenörer som vill testa den nya tekniken och utvecklas om de bara får möjligheten. Jag har brunnit för att skapa dessa möjligheter i upphandlingsskedet.

Redan 2016 började hon tillsammans med inköparen Michaela Mau formulera hur ett sådant kontrakt skulle kunna se ut. När så kontraktet för vägunderhåll av det statliga vägnätet inom Umeå driftområde kom ut på räkning 2017, fanns det en innovationsklausul som gav extra ekonomiska medel som ett incitament till entreprenörer som kunde erbjuda effektiviseringar inom beträffande kostnader och minskad miljöpåverkan. Kontraktsformen är en pilot och hade inte tidigare testats inom vägunderhåll.

Svevia var den entreprenör som räknade hem kontraktet som startade den 1 september samma år.

- Det som är unikt är att vi i varje tanke försöker tänka så rent som möjligt. Och vi har redan nu, under det andra året i kontraktet, framgångsrikt genomfört tre stora åtgärder för innovation och miljöbesparing. För att lyckas med det är ett bra samarbete, att våga delge varandra idéer och lyfta problematik som uppstår, helt avgörande.

De tre stora åtgärderna som Anneli Linberg lyfter fram är inköp av två vätgasdrivna inspektionsbilar samt platsbyggd vätgasstation som producerar energi som kan lagras och användas vid inspektionsresor med noll utsläpp, ruttoptimering och minskad salthantering samt partikelsanering i Umeå centrum.

- Något som jag tycker är mycket viktigt att framhålla är att underhållet av våra vägar är ett arbete som entreprenörerna utför sju dagar i veckan 365 dagar om året. Och, betonar hon, dygnet runt! Utan vägunderhåll skulle inte mycket i samhället fungera. Framkomligheten är en förutsättning för arbeten och tillväxt. Vi kan bygga hur mycket vägar som helst men är det ingen som plogar eller sköter om dem är de värdelösa. Att få lyfta vägunderhållet och visa att vi är med på banan och driver utvecklingen framåt är verkligen jättekul.

I centrala Umeå har det länge funnits stora problem med höga halter av hälsofarliga partiklar något som Umeå kommun varit angelägna om att komma tillrätta med.

- Här var vi två väghållare som angränsar till varandra och med samma vilja. Så i ett samarbete mellan kommunen, Trafikverket och Svevia har vi hittat en metod för att få ner de hälsofarliga partiklarna långt under Naturvårdsverkets gränsvärden. Det görs med en dammbindningsmetod av belagd väg där Svevia kommit med den tekniska lösningen.

Det Anneli Lindberg hela tiden kommer tillbaka till under intervjun är att en effektivisering oftast ger resultat inom fler än ett område.

-Projektet för ruttoptimering och minskad salthantering är ett sådant exempel, säger hon.

Projektet går i korthet ut på att med modern digital teknik effektivisera halkbekämpning med salt och optimera sträckningen av plogrundor. Utöver de uppenbara besparingar i form av kostnader, transporter och saltanvändning ger det också en bättre arbetsmiljö för både jourhavande plastledning och för plogföraren.

Den tredje åtgärden, den platsbyggda tankanläggningen för vätgas och de två vätgasdrivna inspektionsbilarna är något Svevia är först i branschen med att göra.

- Det är ett exempel på initiativ som blev möjligt att genomföra genom att vi på Trafikverket, enligt villkoren i kontraktet, går in och delfinansierar investeringen. Och det är ju ett initiativ som verkligen gör skillnad. Två inspektionsbilar kör i snitt tillsammans cirka 6000 mil per år och minskar koldioxidutsläppet med 10 ton per år. De har också två plogbilar som kör på ren HVO 100.

Engagemanget för vägunderhåll och tron på kraften i att våga tänka nytt och ge sig hän åt nya innovationer präglar allt Anneli Lindberg uttrycker under intervjun.

- Min förhoppning, min tro och min önskan är att fler ska förstå tjusningen med att arbeta med de här frågorna och förstå vilken avgörande roll vägunderhållet har för hela samhället.

#innovation / #teknik / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER