Emilie Beckman har tillträtt som hållbarhetschef i Svevia.

Foto: Markus Marcetic

Alla ska känna stolthet över vårt hållbarhetsarbete

Långsiktiga strategier och klimatmål är viktiga. – Men hållbarhet kan också handla om att varje dag vara en god kollega och påminna varandra om att arbeta säkert, säger Emilie Beckman, ny hållbarhetschef på Svevia.

Porträtt

Visst känner hon redan Svevia väl efter närmare åtta år på företaget, men rollen är ny. Den nya hållbarhetschefen jobbar på flera nivåer samtidigt. Tidigare var tjänsten en kombinerad kvalitets- och hållbarhetschef.

I och med Emilies tillträde är rollen inriktad på enbart hållbarhet. I den mycket vida bemärkelse som begreppet rymmer.

–Mitt uppdrag är att driva, utveckla och samordna Svevias hållbarhetsarbete. Området är brett och kan dels handla om långsiktiga strategier som hur Svevia ska kunna vara klimatneutralt år 2045, dels om det konkreta arbetet ute på våra arbetsplatser. Det är i stor utsträckning där vårt hållbarhetsarbete sker. Det är där vi använder maskiner som kräver drivmedel, det är där vi arbetar i riskfyllda miljöer.

Exempelvis betonar hon vikten av att chefer och medarbetare hjälps åt att upprätthålla den säkerhetskultur som finns. Att man påminner kollegan som inte satt på sig hjälmen och att man inte chansar.

–Det är i högsta grad hållbarhet, säger Emilie.

Hennes ambition är också att göra det enkelt för den operativa verksamheten att dagligen bidra till en hållbar utveckling.

–Det ska inte vara betungande eller krångligt, då blir det inte gjort resonerar hon.

Vad ingår mer i arbetet för ökad social hållbarhet?

–Nolltolerans mot diskriminering och en strävan efter ökad inkludering och mångfald till exempel. Det handlar också om underentreprenörer och leverantörer, både i Sverige och i andra länder, om arbetsrättsliga frågor, om minimilöner och om att värna föreningsfriheten för de anställda till exempel, säger Emilie.

Arbetet mot korruption och för en god affärsetik är en annan viktig fråga och att skapa ett klimat där man berättar för sina chefer om man får kännedom om oegentligheter.

Vilken är idag den största miljömässiga utmaningen i Svevias verksamhet?

–Det är CO2-utsläppen kopplade till transporter, i alla led. Vi själva och våra underentreprenörer och leverantörer har fordon och maskiner som drivs av bensin och diesel. Om en lastbil istället för diesel körs på HVO100 (biodiesel) sänker man CO2-utsläppen med upp till 90 procent. En enorm skillnad och förändringen är fullt möjlig att göra.

–En annan förändring vi strävar efter är elektrifiera täkterna. Alltså att man krossar stenen med hjälp av el istället för som idag med fossila bränslen. Det vore en stor ekonomisk och miljömässig vinning.

Var kommer intresset för hållbarhet ifrån?

– Jag har en magisterexamen i miljöstrategi vid Lunds universitet. Kanske är det min uppväxt i en liten ort där jag lekte mycket utomhus och tidigare intressen som ridning och dykning som gett mig en närkontakt och en stark känsla för vår natur.

Efter studierna började Emilie Beckman arbeta som kvalitets- och miljöansvarig på en bergtäkt i Blekinge. Sommaren 2011 kom hon till Svevia.

–Först var jag råvaruansvarig inom division Beläggning, därefter KMA-ingenjör inom samma division. Uppdraget som hållbarhetschef känns otroligt spännande.

Hon har genom åren varit mycket ute i verksamheten och anser att det är där det aktiva hållbarhetsarbetet sker.

–Jag vill verkligen att alla medarbetare ska känna engagemang och stolthet över vårt arbete med hållbarhet. Ett företag som tar ansvar för att bidra till hållbar utveckling är också en attraktiv arbetsgivare, säger Emilie Beckman.

Emilie Beckman

Gör: Tillträdde i juni 2019 tjänsten som hållbarhetschef i Svevia.

Bakgrund: Har en magisterexamen i miljöstrategi från Lunds Universitet. Jobbade som kvalitets- och miljöansvarig på en bergtäkt i Blekinge innan hon blev råvaruansvarig på Svevia 2011.

Ambition: Att bidra till att det är enkelt och självklart att arbeta på ett hållbart sätt i Svevia. Jag vill att alla som jobbar på Svevia ska känna stolthet över vårt hållbarhetsarbete.

#hållbarhet / #branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER