Olle Öberg, chef division Drift, Svevia.

Foto: Mats Lundquist

Sverige är världsledande inom vinterväghållning

I mer än 30 år har han arbetat med drift och underhåll av vägar.

– Den svenska vinterväghållningen tillhör den bästa i världen, säger Olle Öberg som är chef för division Drift, Svevia.

Porträtt

För att kunna upprätthålla en god trafiksäkerhet och framkomlighet i nordiskt klimat krävs det i allmänhet en effektiv vinterväghållning.

Ofta är det dessutom riktigt bråttom.

Tuffa yttre förutsättningar – mycket väg men förhållandevis få människor – har bidragit till att göra den nordiska vinterväghållningen både produktiv och kostnadssnål. Ett tidigt miljötänk har under senare år bidragit till att hålla nere saltnivåerna.

– Jag tror att vi i Sverige är bland de främsta i världen på vinterväghållning. Vi är helt enkelt väldigt duktiga på detta, och det gäller inte minst Svevia som har stor erfarenhet av vinterväghållning och ligger långt framme både när det gäller teknik, metoder och utveckling. Att vi i bolaget har många medarbetare med hög teknisk kompetens har också stor betydelse, säger Olle Öberg.

– En bidragande orsak till Sveriges position är att Trafikverket har hållit på med detta länge, är både kunnig och kompetent på att upphandla vinterväghållning liksom att ställa krav på entreprenörerna.

Olle Öberg berättar att i Finland och Norge är skötseln av de statliga vägarna utlagda på entreprenörer, ungefär som i Sverige.

– Men i exempelvis Norge har inte teknikutvecklingen kommit lika långt som i Sverige, vilket bland annat beror på ersättningsmodellen. I Sverige ersätts inte entreprenörerna utifrån hur många timmar vi arbetar, utan enligt en matematisk modell som gör att vi måste arbeta så effektivt som möjligt när det till exempel gäller att hantera halka och snö. I Norge ersätts man utifrån den sträcka man kör, oavsett det verkliga behovet.

Under senare år har Svevia genomfört flera innovationsprojekt för att utveckla vinterväghållningen. I fjol utsågs till exempel ett projekt för prognosstyrd dynamisk vägdrift av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) till årets innovation. Med modern digital teknik ska vinterväghållningen effektiviseras och optimeras.

Olle Öberg berättar att Svevia bland annat arbetar med att med hjälp av AI (artificiell intelligens) utveckla teknik som ska underlätta för beredskapshavare att fatta rätt beslut, exempelvis i samband med vinterväghållning.

– En beredskapshavare har jour en vecka i taget, åker runt på vägnätet i ett viss geografiskt område och fattar beslut om, när och var det ska dras igång åtgärder och var det inte ska ske. Ska det till exempel halkbekämpas eller inte? Om det inträffar en olycka under någons jourpass är det många som mår dåligt och funderar över om olyckan kanske hade kunnat undvikas om personen fattat ett annat beslut och satt in halkbekämpning tidigare? Det är en tuff uppgift.

– Med hjälp av ny teknik kan den som har jour få förslag på beslut utifrån hur man har gjort tidigare vid olika temperaturer, nederbörd och liknande. Det är inte minst viktigt för de som inte arbetat så länge med detta. Det är också ett sätt att ta tillvara på äldre medarbetares erfarenhet och kompetens. Ju längre systemet är igång, desto smartare blir det dessutom.

Kan det även effektivisera saltanvändningen?

– Absolut. Tanken är att det ska underlätta rutt-optimering och kunna ge förslag på vilka vägar som bör saltas, när och med hur mycket. Det gör att vi får en effektivare halkbekämpning samtidigt som vi inte lägger för mycket salt, vilket är bra för miljön. Det är lätt att lägga på för mycket salt för att vara på den säkra sidan.

Svevias olika innovationsprojekt, som bland annat sker i samarbete med bland andra; B&M systemutveckling, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Volvo, SMHI och Vaisala, har väckt stort intresse runt om i världen och presenterats på branschkonferenser och -mässor.

Skiljer kraven på vinterväghållning mellan olika delar av Sverige?

– Nej, kraven när det gäller skötseln av de statliga vägarna är i princip desamma. Däremot har det skett stora förändringar när det gäller klimatet. Tidigare var det vintertid ganska mycket snö i princip från Gävle och norrut. Nu är det mycket mindre snö utmed kusten långt upp i Norrland och även en bit in i landet. Det innebär mindre snöröjning och mer halkbekämpning, säger Olle Öberg.

En del av det praktiska arbetet med vinterväghållning på Trafikverkets olika driftområden utförs av åkare och andra underentreprenörer som bolag som Svevia hyr in.

Skulle inte Trafikverket kunna anlita åkarna direkt?

– Det skulle Trafikverket absolut kunna göra. Men i praktiken skulle det bara innebära att den omfattande organisationen i form av samordning, logistik, administration, saltinköp och mycket mer som idag ligger hos oss, istället flyttas till beställaren eller åkaren själv. Och jag vet inte hur mycket man skulle vinna på det.

– När vi får ett driftkontrakt av Trafikverket, eller någon annan, anlitar vi underentreprenörer, till exempel när det gäller vinterväghållning. Det är ett uppdrag med ofta ganska så tuffa arbetstider. Vi försöker därför se till att de som är ute på nätterna och kämpar med halkbekämpning eller något annat, även får andra jobb av oss. Det kan vara att köra grus på sommaren. Det är viktigt att de känner att de är prioriterade av oss, för det är de.

Är det viktigt med stora eller sammanhängande driftområden?

– Ja, det är viktigt för att kunna hålla nere priset och kunna arbeta rationellt när det gäller material, maskiner, personal och liknande, säger Olle Öberg.

Han är uppvuxen i Malå, sju mil norr om Lycksele i Västerbotten. För drygt 30 år sedan började han arbeta på dåvarande Vägverket som arbetsledare på ett driftområde.

I dag är han chef för division Drift på Svevia.

– Jag har gått den långa vägen och varit med på hela resan från att vi var en del av Vägverket, blev Vägverket Produktion och till slut det helt självständiga bolag som vi är idag.

– Jag har arbetat som arbetsledare, kalkylator, entreprenadingenjör, platschef, arbetschef, regionchef och nu är jag divisionschef.

Har du inte funderat på att byta bolag?

– Jag har varit i goda miljöer med bra människor, haft en bra utveckling och fått arbeta med det som jag har tyckt har varit intressant. I och med att jag har trivts så bra, har det inte funnits någon anledning att byta bolag.

Vinterväghållning är en samhällsviktig verksamhet. Hur klarar ni virusepidemin?

– Hittills har det fungerat bra. Till varje bil som exempelvis ska snöröja eller halkbekämpa finns det alltid en eller två reservchaufförer om den ordinarie skulle bli sjuk. Skulle alla bli sjuka samtidigt, kan vi omfördela personal från andra områden.

#vägar / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER