Ronny Gustavsson ser rollen som skyddsombud som ett förtroendeuppdrag. Han gillar ansvaret och möjligheten att värna sina kollegors säkerhet och samtidigt värna företaget.

Lars Dareberg

Uppdrag skyddsombud - ett förtroendeuppdrag

Ett skyddsombud måste kunna ställa obekväma frågor, hålla hårt på lagar och regler och sätta ned foten när det behövs. Men för Ronny Gustavsson, betongarbetare i Skåne, handlar uppdraget inte alls om konfrontation eller konflikt.

– Tvärtom egentligen. Jag värnar mina kollegors säkerhet, men jag hjälper ju samtidigt företaget. Det är så jag ser det, säger han.

Porträtt

Vid skyddssronden på anläggningen i Arlöv hinner det bara gå 20 sekunder innan Ronny Gustavsson stannar upp och pekar med hela handen på en skylt som sitter uppspikad vid ingången till administrationsbyggnaden.

–Det här är en av de viktigaste delarna, att det är skyltat ordentligt och att det finns tydliga anvisningar och telefonnummer om något skulle hända. Det är så här de ska se ut, säger han med eftertryck.

Lars dareberg

Med IA-appen kan riskobservationer enkelt registreras.

Platschefen Linda Wennbom skrollar på sin telefon och fyller i rätt ruta på appen som hon använder som hjälp under ronden. Därefter går de vidare på området för inspektion av allt från första hjälpen lådor och brandsläckare, till varningsskyltar och hjärtstartare.

Smari Snaefeld och Mats Norstedt är också med under ronden som tar cirka en halvtimme. Därefter smiter sällskapet undan den ogästvänliga skånska blåsten och sätter sig i fikarummet för att gå igenom det föregående protokollet.

–Säkerheten här är precis lika viktig som på alla våra arbetsplatser. Men inne på våra anläggningar är det sällan några problem, det är ju knappast här som vi har våra största risker, slår Ronny Gustavsson fast.

Hans kollegor nickar instämmande. Det är förstås ute på vägarna som säkerhetsarbetet har sina största utmaningar. På arbetsplatserna i trafikmiljö genomförs skyddsronder minst var fjortonde dag. Och det behövs, menar Ronny Gustavsson.

–Vi har fortfarande en hel del tillbud ute på vägarna, folk kör så fruktansvärt fort och inser inte vad det innebär för oss som jobbar där. Den stora utmaningen är att få Trafikverket att stänga av trafiken på ett sätt som gör att vi kan arbeta både effektivt och säkert. Tyvärr lyckas vi inte alltid med det, framför allt inte på de större vägarna, säger Ronny Gustavsson.

Som skyddsombud har Ronny Gustavsson ofta kontakt med Svevias huvudskyddsombud och får mycket hjälp och stöd därifrån. Ibland kan det behövas, för med uppdraget följer också ett stort ansvar. Han kan besluta att stänga en arbetsplats om det är motiverat utifrån arbetsmiljöhänsyn.

–Under mina tre år har jag aldrig behövt fatta det beslutet, men det var nära för ett år sedan. Då hade vi kollegor som jobbade med en refug och de hade otillräckligt skydd. Tung trafik körde förbi dem väldigt nära och där var också ett tillbud, när en av dem blev touchad av en lastbil. Men situationen rättades till efter att jag hade varit där, berättar Ronny Gustavsson.

Ronny Gustavsson har varit fackligt engagerad sedan 2003 och uppdraget som skyddsombud på anläggningssidan inom Svevia har han haft i tre år, men det händer att han får hoppa in på andra typer av arbetsplatser inom Svevias verksamhet.

–Det bästa är förstås när det finns ett skyddsombud på varje arbetsplats, men ibland är det är svårt att få folk att ställa upp. Jag vet faktiskt inte varför. Kanske finns det fortfarande en liten rädsla kvar att uppdraget på något sätt ska påverka ens ställning på arbetsplatsen, att det kan bli trubbel med ledningen. Själv har jag aldrig upplevt några problem av det slaget. Ledningen förstår att vi agerar för företagets bästa, säkerheten är viktig även för dem, säger han.

Som skyddsombud är du arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor, utsedd av facket, och i någon mening är du motpart till arbetsgivaren. I praktiken är det dock sällan några oenigheter kring säkerhet eller arbetsmiljö. Parterna har en ömsesidig förståelse för sina olika roller, menar Ronny Gustavsson, men lägger till att sådant som personkemi säkert också bidrar.

–Jag vill inte vara ett skyddsombud som kommer ut och är motsträvig eller jävlas bara för sakens skull. Gör man det så har man missförstått rollen tycker jag. Alla vill ju att våra arbetsplatser ska vara så säkra som möjligt, så det finns egentligen ingen anledning att hamna på kollisionskurs. Det är min filosofi.

På Svevia handlar förstås mycket om den fysiska säkerheten, men den psykosociala miljön är nog så viktig. Det är också ett område som företaget och skyddsombuden har fokuserat på en hel del under de senaste två åren.

–Här måste jag berömma Svevia, de har varit duktiga på att lyfta upp de frågorna. Varje år har vi säkerhetsveckor och 2018 fokuserade vi särskilt på just den psykosociala arbetsmiljön och inte minst jämställdhetsarbetet.

Vad är det bästa med att vara skyddsombud?

–Det är att du får åka runt inom företaget och träffa olika människor. Vi är ju alla kollegor, men de som är på andra enheter eller orter träffar du ju sällan eller aldrig. Sedan gillar jag ansvaret och möjligheten att värna mina kollegor, men också värna företaget. Jag har ju fått ett förtroendeuppdrag, det känns bra.

Ronny Gustavsson

Roll på Svevia: Betongarbetare och skyddsombud

Ålder: 63 år

År på Svevia: 17

År som skyddsombud: 3.

Blev skyddsombud för att: Jag tycker det är inspirerande att delta i olika utvecklingsskeden i arbetet.

Tre viktigaste punkterna för bra arbetsmiljö enligt Ronny:

  1. Säker arbetsplats
  2. Glädje att gå till sitt arbete
  3. Att vara positiv emot kollegor och inför sin arbetsuppgift

#säkerhet / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER