Maskinförare Martin Ström och verksamhetsutvecklare Magnus Sjöström diskuterar metodutveckling.

Foto: Anna Hållams

Magnus skapar motivation och högre it-mognad i vägbranschen

Ena dagen underlättar han för Svevias driftpersonal med hjälp av smarta it-verktyg. Andra dagar diskuterar han verksamhetsutveckling med divisionschefen eller programförbättringar med en it-leverantör.

Porträtt

Magnus Sjöström har arbetat med it-frågor i princip hela sitt yrkesliv. Först som it-konsult och därefter som it-chef i 17 år inom möbelkedjan Svenska Hem. Nu arbetar han som verksamhetsutvecklare på Svevia.

– Till en början var det lite skrämmande att byta från detaljhandeln till infrastruktur, alltså till en bransch med en helt annan affärsmodell och andra kundrelationer än den som jag arbetat i tidigare. Men ganska snabbt kunde jag konstatera att utmaningarna i jobben är ganska lika varandra.

Hur då?

– Mycket handlar om förändringsledning, it-mognad och förändringsvilja, att få människor att vilja ändra arbetssätt, förstå varför de ska göra det och ta till sig ny digital teknik.

– En viktig del är att kunna visa hur detta underlättar deras vardag och gör deras arbete enklare. Då är det dessutom ofta ganska enkelt att få med sig människor på förändringar. Det är betydligt svårare när förändringarna inte direkt tillför något till dem själva, utan kanske till och med innebär merarbete, men är bra för andra delar av organisationen.

Magnus Sjöström berättar att en annan likhet är att med hjälp av digitala system kunna visa vad man tjänar pengar på och vad man inte tjänar pengar på.

– Och hur vi kan förbättra det som vi gör och ta bort arbetsuppgifter som inte tillför något.

Inom Svevias division Drift, som är specialiserade på vägunderhåll finns tre verksamhetsutvecklare som, precis som Magnus, arbetar med mobilt produktions stöd.

Som titeln antyder går deras arbete ut på att driva förbättrings- och utvecklingsarbete, det vill säga att göra analyser, utredningar, utvärderingar av arbetsmetoder och tekniska lösningar och liknande. Men också att följa upp förslag på förändringar och förbättringar från olika medarbetare.

De dagliga kontaktytorna är mycket breda, till exempel chefer, arbetsledare, yrkesarbetare, ekonomi- och it-medarbetare, leverantörer och underentreprenörer.

– Jag är placerad i Jönköping och har södra Sverige som mitt huvudansvarsområde. De övriga två sitter i Stockholm respektive Arjeplog.

Vi har delat upp arbetet så att jag arbetar extra mycket med it-integration, vilket gör att jag är ganska mycket i Stockholm och emellanåt även i Norrland, säger Magnus Sjöström.

Under intervjun berättar Magnus att han ett par dagar senare ska åka till Norge för att hjälpa Svevias driftverksamhet där i samband med implementering av det digitala verktyget Road Service.

En återkommande del av Magnus Sjöströms arbete är att ha kontakt med företaget bakom datasystemet Road Service (RS).

anna Hållams

Magnus Sjöström, Svevia

– Det är ett produktions- och ordersystem som vi använder oss av och som innehåller en mängd olika digitala verktyg, ungefär som Officepaketet gör. Vi är den största kunden av programsviten, som har tagits fram av det svenska företaget BM System. Vi arbetar mycket nära företaget med programutveckling.

– En viktig del har varit att öka användarvänligheten. Det är jätteviktigt att användarna känner sig trygga med systemet och vet var de hittar information eller var de ska trycka och vad det får för konsekvenser när de trycker. Det ska också i stor utsträckning vara självlärande och så intuitivt som det bara är möjligt.

En aktuell fråga gäller kunskapsöverföring.

– Somliga äldre medarbetare, som har järnkoll på sin verksamhet, är lite sämre på it. En utmaning är att få dem att arbeta mer digitalt, bland annat för att viktig kunskap ska kunna föras över till nästa generation och stanna kvar i företaget när de går i pension. Risken är annars stor att den går förlorad.

– En annan utmaning är att säkerställa kvaliteten på all data som vi samlar in vilket är viktigt av en mängd skäl, inte minst för att vi ska kunna räkna rätt på nya kontrakt.

En förutsättning att kunna göra ett bra jobb som verksamhetsutvecklare, och för att kunna föra fackdiskussioner med företagets egna medarbetare och externa experter och leverantörer, är enligt Magnus Sjöström att vara påläst och på djupet förstå den verksamhet som bedrivs.

– Det är helt avgörande för att de som jag pratar med ska ha förtroende för det som jag säger eller till exempel de appar och program som vi tar fram. Det gäller oavsett om det är frågan om arbets- och platschefer, yrkesarbetare eller externa plogbilsförare.

– Vägunderhåll är en komplex verksamhet och affärsmodell med mycket folk, många underentreprenörer och många system inblandade som det tar ett tag att lära sig.

#vägunderhåll / #metodutveckling / #teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER