Så här saneras det förorenade materialet steg för steg i den mobila jordtvätten.

Grafik: Mentaform

Mobil jordtvätt

Den mobila jordtvätten är specialbyggd för att kunna etableras snabbt. Tvättens olika delar är placerade i containrar som enkelt flyttas med hjälp av lastbilar. Etableringskostnaden blir låg och behandlingen kan komma igång snabbt.

Så funkar det

1. Den förorenade jorden grävs upp av en grävmaskin och placeras i en hög.

2. En hjullastare hämtar jorden och lägger den i tvättens matarficka.

3. Jorden matas in i en tank där den blandas med vatten. Därefter utsätts den för högt tryck som gör att föroreningar skrubbas bort och hamnar i vattnet.

4. Jorden delas upp i två fraktioner, en grov och en fin. Vattnet från den grova fraktionen sållas bort via ett avvattningsdäck. Den rena jorden matas ut och läggs i en hög. Efter kontroll används den för återfyllning.

5. Vattnet från avvattningsdäcket och de fina partiklarna pumpas till separatorn. Efter att ett kemiskt ämne tillsatts klumpar små partiklar och en del föroreningar ihop sig och faller ner till botten. Det som blir kvar efter att vattnet separerats kan behandlas ytterligare eller köras på deponi.

6–7. Vattnet renas via olika filter.

8. Vattnet samlas i en vattentank. Vattnet pumpas vid behov tillbaka in i systemet.

9. Elcontainer. Härifrån styrs arbetet.

#teknik / #sanering

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER