Illustration: Anders Humlebo, TT-grafik

Prognosstyrd dynamisk vinterväghållning

Svevias unika innovationsprojekt för vinterväghållning steg för steg. Projektets ambition är att med modern teknik förbättra beslutsunderlag för vinterväghållning. Syftet är framförallt att skapa bättre trafiksäkerhet, minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön.

Så funkar det

Genom detaljerad och korrekt väglagsinformation kan resurserna för vinterväghållning optimeras genom att de åtgärder som sätts in blir dynamiskt anpassade efter rådande väglag. Med ökad precision kan kostnaderna för vinterväghållning bli mer kostnadseffektiva bland annat i form av högre trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning. En annan vinst är minskad stress och bättre arbetsmiljö för vägentreprenörenas beredskapshavare och för maskinförarna som plogar och halkbekämpar Sveriges vägar.

Så här funkar det, steg för steg:

1) Vägväderstationer.
Skickar data om t ex nederbörd, vindförhållanden, lufttemperatur, trafikflöden och luftfuktighet.

2) Uppkopplade fordon.
Skickar GPS-positionerad data om friktion (halka).

3) Vägsensorer.
Skickar data om vägbanans temperatur, kvarvarande saltmängd och vätskans fryspunkt

4) Servrar.
Väglagsprognoser görs med avancerade algoritmer och artificiell intelligens baserat på insamlad data.

5) Beredskapshavare hos vägentreprenör.
Fattar med hjälp av väglagsprognoserna beslut om åtgärder och beordrar ut resurser.

6) Maskinförare.
Istället för att köra efter ett fast schema och rutt anpassas plogrundan efter det faktiska behovet. Även mängden salt som sprids på vägen för halkbekämpning optimeras.

Projektet har väckt intresse världen över och har också vunnit pris för bästa innovation 2018. Innovationsutvecklingen drivs av Svevia sedan 2016 tillsammans med VTI och B&M Systemutveckling och med stöd från SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond) och Trafikverket.

#teknik / #vägar / #underhåll

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER