Lite förenklat brukar man säga asfalt om all vägbeläggning. Men bakom varje belagd meter väg finns det en hel vetenskap. För att uppnå största möjliga effektivitet gäller det nämligen att anpassa beläggningen till vägen, trafiken, klimatet och miljön.

Foto: Svante Örnberg

Mest använda asfalten

I Sverige finns det cirka 150 000 kilometer belagd väg. Det som främst styr valet av beläggning är bland annat antalet fordon per dygn på vägen och högsta tillåtna hastighet. Klimatet är en annan faktor. Här hittar du listan över de vanligaste asfaltssorterna i Sverige.

Spaning

Ytbehandling: En av de vanligaste beläggningarna i Sverige. Finns på 60-70 procent av vägarna. Läggs främst på lågtrafikerade vägar. Ett klister läggs först på vägen, därefter sten som vältas. Sedan sandas och sopas ytan.
Miljö: Den mest resurssnåla beläggningen. Tillverkas kall. Lång hållbarhet.
Livslängd: 15 – 18 år.
Buller: Minskar efter cirka ett år och ligger därefter konstant. Kan ge någon decibel högre buller än TSK, ABS och MJOG.
Trafiksäkerhet: Hög. Skrovlig yta som ger bra friktion.

Tunnskiktsbehandling (TSK): En typ av klister läggs på vägen som kokar i kontakt med asfaltmassan, vilket gör att asfalten fastnar ordentligt i underlaget och får bra vidhäftning. Används på medel- till högtrafikerade vägare, dock inte de mest trafikerade.
Miljö: Energi- och resurssnål genom att den läggs i tunna lager. Blandas i 150 – 160 grader.
Livslängd: Cirka tio år.
Buller: Ungefär som ABS.
Trafiksäkerhet: Bra. Ytan något skrovlig vilket ger bra friktion.

Mjukasfalt (MJOG): Vanlig beläggning i glesbygd, framför allt i norra Sverige. Kan tillverkas på plats i flyttbara asfaltverk.
Miljö: En så kallad halvvarm beläggningstyp som tillverkas vid en temperatur på 50–110 grader.
Livslängd: 10–15 år.
Buller: Några mindre än ABS eftersom den inte är lika tät och absorberar ljud.
Trafiksäkerhet: Bra. Den skrovliga ytan ger bra friktion.

Asfaltbetong stenrik (ABS): Ligger på vägar med mycket trafik, exempelvis trafiklederna i Stockholm. Läggs i tjocka lager på cirka 35 millimeter. En så kallad högpresterande beläggning.
Miljö: Mest energislukande. Tillverkas i 150 – 160 grader.
Livslängd: Har bra livslängd sett till antalet fordon. Bortsett från storstäderna i genomsnitt tolv år.
Buller: Ungefär som TSK.
Trafiksäkerhet: Bra. Tack vare att 75 procent av beläggningen är grov ballast blir ytan relativt skrovlig och friktionen bra.

Tät asfaltbetong (ABT): Ligger på alla typer av vägar och är den vanligaste slitlagerbeläggningen för det kommunala vägnätet.
Miljö: Energislukande tillverkning, tillverkas vid 150-160 grader men kan även tillverkas som lågtempererad asfalt (LTA), tillverkas då vid cirka 120 grader vilket sänker energiåtgången.
Livslängd: Har bra livslängd speciellt i det lågtrafikerade vägnätet.
Trafiksäkerhet: Bra, jämn yta med bra friktion vid torr vägbana.

#teknik / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER