Det är fortfarande män som dominerar i byggbranschen.

Foto: Pixabay

Fördelning av kvinnor och män i byggbranschen

Så här ser fördelningen mellan kvinnor och män ut i byggbranschen. Jämfört med en liknande undersökning 2011 har antalet kvinnor ökat från 20% till 25 %.

Spaning

Bygg- och anläggningsbranschens toppchefer

2011 var andelen män 80 %
2011 var andelen kvinnor 20 %

2017 är andelen män 75 %
2017 är andelen kvinnor 25 %

Undersökningen omfattar:
Styrelse och ledning i NCC, Skanska, Peab, Veidekke, Svevia, Infranord, Sveab, och Rekab entreprenad. Ledningarna för Sweco, Tyréns, Ramböll Sverige, WSP Sverige. Styrelse och enhetschefer Byggnads, styrelse och enhetschefer Sveriges Byggindustrier, styrelse och personal svensk Betong, styrelse Byggingenjörerna, styrelse Samhällsbyggarna och styrelse. Maskinentreprenörerna.

 

Andelen kvinnor i andra delar av branschen angiven i procent

Politisk ledning inom bygg- och infrastruktur: Ledamöter i riksdagens trafikutskott och ledande politiska tjänstemän/politiker i näringsdepartementet.

 • 2011 47%
 • 2017 38%

 

Ledning och styrelse statliga verk: Trafikverket, Transportstyrelsen och VTI.

 • 2011 46%
 • 2017 43%

 

Ledning och styrelse kommunala bolag: Stockholms Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Göteborgs Hamn och Stockhoms hamn.

 • 2011 31%
 • 2017 40%

 

Ledning teknikkonsultföretagen: Sweco, Tyréns, Ramböll Sverige och WSP Sverige

 • 2011 31%
 • 2017 40%

 

Ledning entreprenadföretagen: NCC, Skanska, Peab, Veidekke, Svevia, Infranord, Sveab, Rekab entreprenad

 • 2011 31%
 • 2017 40%

 

Styrelse entreprenadföretagen: NCC, Skanska, Peab, Veidekke, Svevia, Infranord, Sveab, Rekab entreprenad

 • 2011 20%
 • 2017 26%

 

Intresse och branschorganisationer: Styrelse och enhetschefer Byggnads, styrelse och enhetschefer Sveriges Byggindustrier, styrelse och personal svensk Betong, styrelse Byggingenjörerna, styrelse Samhällsbyggarna och styrelse Maskinentreprenörerna.

 • 2011 18%
 • 2017 24%

 

Ledande personer i branschen *, 2017 (januari)

 • Kvinnor 20 %
 • Utländsk bakgrund 7 %

*Styrelseordförande och VD (eller motsvarande) i: Skanska, NCC, Peab, Veidekke (Sverige), Svevia, Infranord, Sveab, Rekab entreprenad, Sweco, Tyréns, Ramböll Sverige, WSP Sverige, Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI, Stockholms Lokaltrafik, Göteborgs Spårvägar, Göteborgs Hamn, Stockholms hamn, Byggnadsarbetareförbundet, Svensk Betong, Samhällsbyggarna, Sveriges Byggindustrier, Byggingenjörerna och Maskinentreprenörerna.

Samt: Ordförande och vice ordförande riksdagens trafikutskott, infrastrukturministern+statssekreterare, bostadsministern+statssekreterare

#mångfald/ #arbetsmiljö / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER