Vägg i en saltgruva, som är ett av flera sätt att utvinna salt.

Foto: Pixabay

Saltfakta

Vet du vilken typ av salt som används på våra vägar och hur det utvinns?

Spaning

Natriumklorid NaCl

 • Används till halkbekämpning vintertid på våra vägar.
 • Utvinns ur saltgruvor eller genom indunstning av havsvatten. Rent salt kan även finnas i öknar som till exempel Death Canyon.
 • Kalciumklorid CaCl2
 • Saltprodukt som används bland annat till dammbindning av grusvägar, då det har förmåga att binda fukt.
 • En biprodukt vid framställning av soda. Det förekommer även naturligt i form av mineralerna sinjarit och antarcticit, vilka förekommer huvudsakligen vid saltsjöar. Vid industriell framställning så kan kalciumklorid tillverkas genom att låta kalciumkarbonat reagera med saltsyra.

Magnesiumklorid MgCl2

 • Saltprodukter som används bland annat till dammbindning av grusvägar, då det har förmåga att binda fukt.
 • Finns i havsvatten och mineralet karnallit. Det kan också framställas genom en kemisk reaktion mellan saltsyra och metalliskt magnesium.
 • Några av saltets egenskaper
 • Gemensamt för salterna är att de är korrosiva och att höga halter i mark är skadligt för växt och djurliv då det påverkar osmosen dvs saltbalansen i de levande cellerna. Vid höga halter i marken så vandrar vatten ut från växtcellerna till omgivande mark för att späda ut saltkoncentrationen runt dess rötter med påföljden att växten torkar ut och dör. Därför ska lagring av salt ske på tätt underlag och med regnskydd så att utlakning minimeras.

Kända saltgruvor

 • Wieliczka i Polen: Finns på Unescos världsarvslista på grund av de skulpturer som gruvarbetarna skapat i saltet.
 • Mariagerfjord i Danmark: Nordens största. Mäktigheten beräknas till 30 miljarder ton. Med dagens produktionstakt på 600.000 ton räcker enbart denna saltgruva i 50 000 år.
 • Fler kända saltgruvor finns i Alperna samt norra Tyskland. Salzkammergut, Berchtesgaden och Hall in Tirol vid floden Inn, samt Lüneburg är kända platser med gamla saltgruvor. I Lüneburg finns även ett saltmuseum.

#teknik / #vägar / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER