Förbifart Stockholm innebär nya trafiklösningar. Här trafikplats Kungens Kurva.

Illustration: Trafikverket

Förbifart Stockholm år för år

En ny förbindelse väster om Stockholm som byggs för att knyta samman de norra och södra delarna av länet. Så här ser planeringen ut, för de närmaste åtta åren.

Spaning

2009-2013

 • Regeringsbeslut att Förbifart Stockholm ska byggas.
 • Samråd om arbetsplan (om bl a sträckning, miljökonsekvenser, mark- och fastigheter). Fastställs men överklagas.
 • Ansökningar till Mark- och miljödomstolen om bland annat grundvatten, tillfälliga hamnar och buller.
 • Vissa förberedande byggarbeten startar.
 • Arbete med projektering och bygghandlingar startar.

2014

 • Regeringen avslår överklaganden på arbetsplanen.
 • Arbete med bl a bullerskydd och arbetsplatser.
 • Officiell byggstartsceremoni i augusti.
 • Byggarbetet stoppas av den nya regeringen för en översyn av projektets finansiering.
 • Mark- och miljödomstolen meddelar domar. De överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

2015

 • Sista kommunala detaljplanen vinner laga kraft.
 • Finansieringen får grönt ljus av regeringen och byggarbetet återupptas.
 • Mark- och miljööverdomstolen meddelar domar med bland annat förtydligade bullerkrav.

2016

 • Första tunnelsprängningen görs i Skärholmen i januari.
 • Fler tunnelarbeten startar längs sträckan under hösten.
 • Byggarbeten för trafikplatserna i Kungens kurva, Akalla och Häggvik påbörjas.

2017

 • Byggarbete på trafikplatserna på Lovö, Vinsta, Hjulsta och resterande tunnelarbeten startar.

2018-2022

 • Byggproduktion pågår längs hela sträckan.

2022-2025

 • Installationsarbeten av system och funktioner som bland annat: el, ventilation, vägbanor, trafikstyrning, övervakning

2025-2026

 • Tester, driftsättning och invigning.

Källa: trafikverket.se

#Trafik / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER