Umeå kommun arbetar aktivt med trafikssäkerhet för gång- och cykeltrafikanter och för en mer jämställd stadsplanering.

Foto: Umeå kommun

Umeå uppmärksammas för sitt arbete med infrastruktur

Kommunen tilldelas GuldTriangeln av NTF för sitt arbete med ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter. Men förutom trafiksäkerhet satsar kommunen även på en mer jämställd stadsplanering.

Spaning

Vartannat år delar NTF ut priset GuldTriangeln till den eller de kommuner som gjort något extra för att öka trafiksäkerheten för sina innevånare.

I år går utmärkelsen till Umeå kommun för deras systematiska arbete med ökad trafiksäkerhet för gående och cyklande. De har med utgångspunkt från olycksdata jobbat med både anpassningar av trafikmiljö och påverkat trafikanters attityder och beteende.

- GuldTriangeln är vårt sätt att visa hur kommunernas arbete gör skillnad, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF i ett pressmeddelande.

Priset delas ut för 19.e gången vid NTF:s kongress på Piperska Muren i Stockholm den 25 april av infrastrukturminister Anna Johansson.

Motiveringen till utmärkelsen är: Umeå kommun får GuldTriangeln för sin helhetssyn. Man arbetar systematiskt med att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter dels genom ombyggnad av infrastrukturen och dels genom beteendepåverkande åtgärder. Som underlag i arbetet finns ett trafiksäkerhetsprogram samt årliga trafikdatarapporter. Minst lika viktigt i bedömningen är att kommunen har en tydligt uttalad målsättning med att minska antalet allvarligt skadade och dödade och att man genom sitt trafiksäkerhetsprogram kommunicerar trafiksäkerhetsarbetets mål, inriktning och uppföljning för kommunens medborgare, politiker, tjänstemän och samverkande aktörer.

-Vi samarbetar sedan många år med Polisen och sjukvården för att öka trafiksäkerheten och följa upp resultaten av våra åtgärder. Att jobba med både infrastruktur och beteenden har visat sig vara framgångsrikt och det är naturligtvis roligt att det uppmärksammas nationellt, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef på Umeå kommun.

Men Umeå kommun arbetar inte bara med att göra sina miljöer mer trafiksäkra utan också med att belysa frågor om makt och kön i stadsplanering. På sin hemsida berättar kommunen att de var först i världen med att erbjuda bussturer för politiker, tjänstepersoner och besökare för att belysa könsmaktstrukturer i samhället och synliggöra platser som är ojämställda. Frågeställningar som lyfts är till exempel hur utformningen av ett parkeringshus, en gångtunnel och en bussterminla hänger ihop med frågor om makt och kön.

De fysiska bussresorna har nu gjorts virituella via en länk på kommunens hemsida.

#Säkerhet / #mångfald

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER