Utsläpp av orenat avloppsvattnet kan förorena dricks- och badvatten, skada människors hälsa och ge dålig lukt.. Arbetet med att åtgärda och byta ut dåliga avlopp går för långsamt. Bara mellan en och tre procent av anläggningarna byts ut varje år.

Foto Pixabay

Regeringen vill att dåliga avlopp ska bytas ut

En utredning är tillsatt för att se föreslå åtgärder för en ökad åtgärdstakt av de små avloppsanläggningarna som ligger utanför kommunernas ledingssystem.

Spaning

Regeringen vill att dåliga avlopp ska bytas ut snabbare.

En särskild utredare ska nu ta reda på hur det ska gå till.

I Sverige finns cirka 250 000 små avloppsanläggningar med ingen eller dålig rening av avloppsvattnet. Regeringen har nu tillsatta en utredning som får ett tredelat uppdrag: föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp, se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp samt föreslå vilken myndighet som ska vägleda tillsyn.

– Arbetet med att åtgärda och byta ut dåliga avlopp går för långsamt. Bara mellan en och tre procent av anläggningarna byts ut varje år. Med nuvarande takt kommer det att ta flera decennier tills de berörda anläggningarna är åtgärdade och därför behöver vi öka tempot, säger miljöminister Karolina Skog.

Utsläpp av orenat avloppsvattnet kan förorena dricks- och badvatten, skada människors hälsa och ge dålig lukt. Orenat avloppsvatten bidrar också till övergödningen och syrebrist i sjöar, vattendrag och hav.

Bara 10 procent av alla hushåll har små avlopp, men sammantaget släpper de ut lika mycket övergödande och smittspridande ämnen som de 90 procent av hushållen som är anslutna till kommunala reningsverk.

#vatten / #ledningar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER