Sund konkurrens och kompetensförsörjning är två viktigga frågor för branschen säger Svante Hagman, ny ordförande för Sveriges Byggindustrier.

Foto Sveriges Byggindustrier

Svante Hagman ny ordförande för Sveriges Byggindustrier

I samband med årets Byggstämma valdes Svante Hagman, NCC AB, till ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier.

Spaning

- Det ska bli mycket spännande att leda Sveriges Byggindustrier in i framtiden. Två viktiga framtidsfrågor för oss som bransch är hur vi skapar en sund konkurrens och en hållbar samhällsutveckling. Det är inte minst viktigt eftersom byggbranschen idag utvecklas mycket snabbt och samhällets behov av nya bostäder, vägar och järnvägar är större än på länge, säger Svante Hagman, ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier.

- En annan viktig fråga är kompetensförsörjning. Många av våra medlemsföretag har idag svårt att rekrytera personal. Därför måste branschen bli mer attraktiv för fler. Jag har själv verkat i byggbranschen i många år och vet att det finns så mycket spännande och roliga saker att jobba med. Jag vill att flera ska få upptäcka det, säger Svante Hagman.

Till ny vice ordförande valdes Carin Stoeckmann, Vd Byggmästar´n i Skåne.

Den tidigare ordföranden Tore Nilsson från Peab AB lämnade i samband med Byggstämman förbundsstyrelsen. Nilsson avtackades för sina insatser i förbundsstyrelsen, som han varit en del av sedan 2012 och ordförande för sedan 2013. Även vice ordförande Jan Henriksson, Q-gruppen AB, avtackades för sina insatser i förbundsstyrelsen.

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse för perioden 2017/2018 består, efter stämmans två nyval och tre kompletteringsval, av följande elva ledamöter jämte en adjungerad ledamot:

 • Svante Hagman,NCC AB (förbundsordförande)
 • Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne AB (vice förbundsordförande)
 • Mikael Bennarp, FEAB Isolerproffs AB (nyval)
 • Sören Bergström, JM AB
 • Anette Frumerie, Besqab (kompletteringsval)
 • Gunnar Hagman, Skanska Sverige AB (kompletteringsval)
 • Thomas Håkanson, Ekens Golv AB (omval)
 • Thomas Jansson, NA Bygg AB (omval)
 • Roger Linnér, Peab AB (kompletteringsval)
 • Urban Nilsson, AB Berggren & Bergman (omval)
 • Jonas Steen, FO Peterson & Söner Byggnads AB (nyval)
 • Anders Göransson, Castanum Förvaltning AB (Adjungerad)

Utöver Tore Nilsson lämnade även Gull-Britt Jonasson (Finja AB) och Jan Henriksson (Q-gruppen AB) förbundsstyrelsen.

#branschfolk

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER