Det finns goda argument för såväl miljön som för det samhällsekonomiska perspektivet anser en forskargrupp vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Foto: Svevia

Höj tempot till fossilfria transporter

Sverige behöver höja ambitionsnivån för att i tid ställa om till fossilfria och hållbara persontransporter. Lösningarna finns – och de kan även bli samhällsekonomiskt fördelaktiga. Det anser en forskargrupp vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, i en rapport som publiceras idag.

Spaning

Forskarna menar bland annat att vi måste se bortom fossiloberoende och satsa på en helt fossilfri transportsektor till 2030 samt kraftigt minska transport- och bilberoendet.

Rapporten som publiceras idag har tre huvudbudskap:

  1. Det är allvarligt och bråttom - För att leva upp till och dra nytta av Parisavtalet och för att också ta hänsyn till andra viktiga hållbarhetsutmaningar som ytanvändning, hälsoeffekter, kommande oljebrist samt de samhällskostnader som hör till allt detta bör vi satsa på helt fossilfria persontransporter till år 2030.

  2. Det är möjligt – Praktiska lösningar finns för att minska transport- och bilberoende samt gynna fossilfrihet och hållbarhet – både i Sverige allmänt och i glesbygd som Småland och Blekinge. Varje bilpoolsbil kan till exempel ersätta 5–8 vanliga bilar.

  3. Det lönar sig – Att agera snabbt och kraftfullt är bättre än att vänta. Detta ger fler arbetstillfällen, mer exportintäkter, färre personskador samt en minskning av den dolda miljöskulden bara i Småland och Blekinge med runt 90 miljarder kronor till år 2050

#miljö / #Trafik / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER