Foto: Pixabay

Stadig trafik i svenska hamnar

Det totala antalet inrikes passagerare i svenska hamnar uppgick till 1,8 miljoner 2016. Denna nivå innebär en ökning med nästan 5 procent i jämförelse med samma period föregående år. Det visar officiell statistik från myndigheten Trafikanalys.

Spaning

Stockholm och Helsingborg var de hamnar som hade flest fartygspassagerare, 8,4 respektive 7,5 miljoner. Antalet passagerare som reste till och från Gotland uppgick till 1,8 miljoner. Det totala antalet inresta passagerare från utlandet steg inte lika mycket, men ökade med 4 procent till 13 miljoner passagerare.

Under 2016 var den totala godshanteringen i svenska hamnar 171 miljoner ton, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2015. Däremot var den lastade och lossade mängden gods i inrikes trafik något lägre jämfört med 2015. I inrikestrafiken lastades och lossades 22 miljoner ton, vilket motsvarar en nedgång med 2 procent.

En nyhet i årets undersökning av sjötrafiken är de uppgifter om transporterat gods mellan hamnar på inre vattenvägar i Sverige 2016. Under helåret transporterades totalt 288 000 ton gods på inre vattenvägar i landet vilket motsvarar 1 procent av total inrikes hanterad godsmängd. En majoritet av godset utgjordes av jord, sten, grus och sand.

- Den totala mängden gods från transporterna på inre vattenvägar i Sverige kan öka om fler rederier certifierar fartyg för trafik på inre vatten enligt det nya regelverket om inre vattenvägar. Vi följer denna utveckling eftersom det påverkar statistiken, säger Fredrik Söderbaum, statistiker på Trafikanalys.

Anlöpen i de svenska hamnarna under 2016 uppgick till 76 786 fartyg. Det var en oförändrad nivå jämfört med året innan. Passagerarfartyg och färjor, inklusive ro-ro-fartyg, svarade för 57 072 anlöp. Detta motsvarade 74 procent av samtliga fartygsanlöp. Sedan 2000 har den genomsnittliga storleken på ankommande fartyg, med bruttodräktighet som mått, tydligt ökat i de svenska hamnarna.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten ”Sjötrafik 2016”.

#Trafik / #vatten

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER