Kollektivtrafiken ska utvecklas med nya busslinjer och cykelstråk.

Foto: Pixabay

Satsning på kollektivtrafik, cykel och bostäder i Malmö

En stor överenskommelse mellan Malmö Stad, Region Skåne och Sverigeförhandlingen har slutits i den största satsningen på kollektivtrafik som gjorts sedan citytunneln.

Spaning

I överenskommelse har man bland annat enats om åtta stadsbusslinjer med hög kapacitet - här ingår fyra linjer för MalmöExpressen samt fyra andra stadsbussobjekt. Vidare avtalas om Malmöpendeln –Lommabanan etapp 2, som leder till utvecklad pågatågstrafik in i Malmö. I överenskommelsen ingår också 14 cykelobjekt som ska byggas ut. Cykelbanorna kommer i kombination med kollektivtrafikinvesteringarna att binda ihop Malmö bättre.

– Överenskommelsen om kollektivtrafiksatsningar och stora bostadsåtaganden skapar storanyttor både på arbetsmarknaden och för näringslivet och gynnar inte minst integrationen. Det är glädjande att staten kan bidra till att påskynda en sådan samhällsutveckling, säger HGWessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

– Med fyra miljarder i investeringar är det här den största satsningen på infrastruktur och kollektivtrafik i Malmö sedan Citytunneln. Satsningarna gör det snabbare och smidigare attåka kollektivt till och från Malmö och knyter samtidigt samman stadens olika delar till enhållbar helhet. När staden växer fort behövs både bostäder och infrastruktur som skapar godlivsmiljö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Sammantaget har objekten en investeringskostnad på 3 983 miljoner kronor. Malmö stad och staten investerar 3 210 miljoner kronor i bussobjekten och 573 miljoner kronor i utbyggnad av cykelvägnätet. Malmöpendeln finansieras gemensamt av staten, Malmö stad och Region Skåne med totalt 200 miljoner kronor.

Malmö kommun ansvarar för utbyggnaden av busslinjerna, cykelbanorna och bostäderna. Statens medfinansiering är kopplad till de 28 550 bostäder som kommunen nu åtar sig att bygga. När det gäller Malmöpendeln är det staten som är ansvarig för utbyggnaden. Här bidrar både Malmö kommun och Region Skåne till finansieringen. För samtliga kollektivtrafikobjekt står Region Skåne för trafikering samt depå för bussobjekten.

– Vi är angelägna om att erbjuda ett attraktivt utbud av trafik och smidiga sätt att resa för våraresenärer. Det kräver satsningar. Det är därför glädjande att kunna presentera att RegionSkåne satsar 295 miljoner på att bygga ut kollektivtrafiken i Malmö, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande.

–Dagens överenskommelse är ett bra exempel på vad vi menar med värdeskapandeförhandling där samverkan mellan kommun, region och stat fokuserar på nyttor ochsamhällsutveckling. Vår ambition är att samordna infrastruktur och bostäder för att Sverigeska kunna växa och skapa tillväxt, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlare Sverigeförhandlingen.

Överenskommelsen ska bekräftas av parterna i kommande avtal. Därefter ska avtalen godkännas av respektive parts beslutande organ.

I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. Här ingår också cykelåtgärder som ökar nyttan av de kollektivtrafikåtgärder som parterna förhandlar om.

#trafik / #spår / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER