Rent vatten är ingen självklarhet. Stora investeringar krävs för att behålla standarden på Sveriges VA-nät.

Foto: Pixabay

Dubbla VA-taxor de kommande 20 åren       

Det krävs stora investeringar inom vatten och avlopp, VA. Det skriver branschorganisationen Svenskt Vatten i en ny rapport.

Spaning

Tillgång till rent och billigt dricksvatten samt fungerande avlopp ses som en självklarhet i Sverige, även i tider av vattenbrist. För att det ska förbli så även i framtiden krävs investeringar.

I dag investeras 12 miljarder per år i infrastrukturen för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Denna investeringsnivå skulle under de kommande 20 åren behöva öka med 35 procent för att klara ett säkert dricksvatten och rena sjöar och hav även i framtiden. För att finansiera denna ökning kommer VA-taxorna att behöva fördubblas under denna period, skriver Svenskt Vatten i sin rapport.

Det finns flera orsaker bakom investeringsbehoven. Ledningar och verk behöver förnyas. Systemen måste anpassas för klimatförändringar och strängare miljökrav. Ändrat boende gör att VA behöver byggas ut till områden som förr hade egna brunnar och enskilda avlopp. Byggboomen gör att utbyggd infrastruktur för VA krävs vid nya bostäder.

– I Strängnäs kommun ser vi behov av investeringar, precis som i de flesta kommuner runtom i Sverige. Kommande fem år kommer fokus att ligga på att bygga ut reningsverket och utöka kapacitet i ledningsnätet för att möjliggöra stadens utveckling. SEVAB har redan en tillfredställande takt på förnyelsearbetet av våra ledningsnät. Nu måste vi se till att hålla den takten, säger Admir Ibrisevic, Affärsområdeschef VA.

#vatten / #ledningar / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER