I en undersökning av Arbetsmiljöverket uppger 1 av 5 arbetsgivare att de tummar på reglerna.

Foto: Svevia

Fusk för konkurrensfördelar

Byggbranschen är en av de branscher som Arbetsmiljöverket har identifierat där det ofta sker fusk med lagar och regler.

Spaning

För att motverka osund konkurrens samarbetar Arbetsmiljöverket och flera andra myndigheter som bland annat Polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten.

Arbetsmiljöverket har ställt frågor till arbetsgivare om deras upplevelser av att regler bryts för att vinna konkurrensfördelar på arbetsmarknaden. Av de tillfrågade bedömer 1 av 5 arbetsgivare att det är svårt att överleva i deras bransch utan att fuska.

Undersökningen omfattar intervjuer med 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet. De branscher som deltagit är bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Frågorna handlar om vad arbetsgivarna har för uppfattning om attityder och beteenden inom deras egen bransch vad det gäller att konkurrera genom att bryta mot regelverk på arbetsmarknaden.

Sammanställningen visar att bygg- och transportbranschen sticker ut. 1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. Detta är i jämförelse med att en av fem arbetsgivare överlag ger det svaret.

Andra resultat handlar om att 4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.

Undersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens.

– Människor ska inte utnyttjas och skadas. Det får inte vara så att företag som följer reglerna ska konkurreras ut av oseriösa aktörer som vinner kontrakt med dålig arbetsmiljö, avslutar Kicki Höök.

Under en vecka i maj gick flera myndigheter samman för oanmälda kontroller av byggarbetsplatser i Sundsvall, Stockholm, Norrköping, Örebro och Göteborg.

Sammanlagt resultat för städer blev:

  • 36 st arbetsmiljökrav
  • 5 st förbud, som gäller allvarliga arbetsmiljörisker, exempelvis fallrisk från tak och obesiktigade eller oskyddade maskiner.
  • 11 st Sanktionsavgifter, exempelvis att riskbedömning för kvartsdamm saknas.
  • 5 st Ärenden som gäller brister i utstationeringsregistret, till vilket utländska arbetsgivare anmäler tillfällig arbetskraft som jobbar i Sverige

Fler branscher ska inspekteras

Källa: arbetsmiljöverket.se

#arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER