Så här kommer den nya tvärförbindelsen att dras.

Illustration: Trafikverket

Nya tvärförbindelsen Södertörn

Nu är väglinjen klar för Tvärförbindelse Södertörn, i Stockholm. Det innebär att Trafikverket har beslutat var vägen och de nio trafikplatserna ska lokaliseras.

Spaning

Här ska Trafikverket bygga Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn kommer förbättra tillgängligheten i södra delarna av Stockholmsregionen och binda samman de södra och norra delarna av länet, tillsammans med den nya vägen E4 Förbifart Stockholm. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande där de också redovisr hur den nya sträckningen ska dras.

Tvärförbindelse Södertörn ska gå mellan E4/E20 vid Kungens kurva, via Flemingsberg till väg 73 vid Haninge centrum. Den ska ersätta nuvarande väg 259, som är en av de mest olycksdrabbade vägarna i länet. I projektet Tvärförbindelse Södertörn ingår det också att bygga en cykel- och gångväg längs stora delar av sträckan. Vägen ska göra det enklare att resa till och från Södertörn, oavsett om resan sker med cykel, bil eller kollektivtrafik.

– Beslutet av vägens sträckning innebär att projektet tar ett stort kliv framåt i arbetet med att ta fram de bästa förutsättningarna för att bygga Tvärförbindelse Södertörn, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef på Trafikverket.

Tvärförbindelse Södertörn kommer att avlasta de övriga vägarna i länet, inte minst Södra länken. Av cirka 20 kilometer väg kommer cirka 6 kilometer att gå i tunnel.

– Vägen går i tunnel under hela Flemingsbergsskogen för att skona miljön i området, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Det blir också tunnel i Masmo och under delar av Glömstadalen, där Huddinge kommun vill bygga bostäder.

Tvärförbindelse Södertörn är ett prioriterat projekt i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Projektet arbetar just nu med att ta fram en vägplan som sedan ska ställas ut och fastställas. I samband med det arbetet ses också tidplanen över.

Kostnader

I Trafikverkets nationella plan för utveckling av transportsystemet är 4,7 miljarder kronor öronmärkta för Tvärförbindelse Södertörn. Vägen blir dock dyrare än så, eftersom det numera ingår flera tunnlar i projektet. Nu startar därför diskussioner om hur projektet ska finansieras.

#Trafikverket / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER