Essingeleden är Sveriges mest trafikerade sträcka.

Foto: Pixabay

Essingeleden - nytt system för ökad framkomlighet

Sveriges mest trafikerade vägsträcka är Essingeleden i Stockholm. Trafikverket satsar nu på ett nytt system för förbättrad trafikstyrning och framkomligheten tillsammans med kompletterande infrastruktursastningar.

Spaning

Nu i september är det 50 år sedan Essingeleden öppnade för trafik. Det är Sveriges mest trafikerade vägsträcka.

Kraftig befolkningstillväxt har lett till att vägen fått fler körfält och fler säkerhetsanordningar – och satsningarna på regionens vägnät fortsätter.

Befolkningen i Stockholms län har ökat från cirka 1,4 miljoner invånare när E4/E20 Essingeleden öppnades 1967, till dagens drygt 2 miljoner invånare. Vägen byggdes för 80 000 fordon per dygn. Idag trafikeras den av i snitt 140 000 fordon varje dygn. Det gör Trafikverkets arbete med att optimera och underhålla vägsträckan mycket viktigt för framkomligheten.

– Få vägsträckor är så välkända i Sverige som just Essingeleden. Den fyller en central funktion både för boende i regionen och för person- och godstrafik som färdas långt. Tack vare en kombination av olika kapacitetshöjande åtgärder klarar vi nu trafikflöden som är nästan dubbelt så höga som ursprungsplanen, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Utöver kontinuerligt underhåll har leden uppgraderats för ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad framkomlighet. I början av 2000-talet fick sträckan ytterligare ett körfält i varje riktning. Trafiksäkerheten har ökat tack vare exempelvis mittbarriärer, kövarningssystem och förbättrad vägvisning.

Under sommaren har Trafikverket utfört omfattande arbeten på sträckan. Ny beläggning är på plats och under hösten pågår reparation av broskarvar. Underhållsarbetet fortsätter även nästa sommar. Arbetena utförs framför allt under nattetid, för att minimera störningarna på trafiken.

Förra veckan presenterade Trafikverket förslaget till ny nationell plan för transportsystemet 2018–2029. I Stockholms län prioriteras trimning och förädling av befintlig infrastruktur.

– Ny teknik är centralt för att transportsystemet ska klara trycket när befolkningen växer. På Essingeleden införs ett nytt system för förbättrad trafikstyrning och framkomlighet, säger Helena Sundberg.

Parallellt med underhåll och optimering arbetar Trafikverket med ett antal stora satsningar på ny infrastruktur. Till exempel handlar det om E4 Förbifart Stockholm som förväntas avlasta de centrala delarna av vägsystemet, bland annat på Essingeleden.

Essingeleden

Trafikflöde per dygn i snitt: 140 000 fordon.

Antal körfält: 4 i varje riktning på de mest trafikerade delarna.

Längd: 5 kilometer

Historia: Den östra körbanan med två temporära körfält i vardera riktningen öppnades och den officiella invigningen hölls i augusti 1966. Men först i september 1967 efter att högertrafik införts öppnades den västra körbanan och vägen blev en av Sveriges första sexfiliga motorvägar.

#vägar / #utveckling / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER