Trafikverket har undertecknat en överenskommelse med Tyskland om ett samarbete för fossilfria godstransporter.

Foto: Trafikverket

Samarbete för fossilfria godstransporter

Att minska fossilberoendet och den negativa klimatpåverkan för vägbundna godstransporter är en stor utmaning över hela världen. Trafikverket har nu undertecknat en överenskommelse med Tyskland om ett samarbete i frågan.

Spaning

– Att minska fossilberoendet och den negativa klimatpåverkan för vägbundna godstransporter är en stor utmaning över hela världen. Klimatavtalet i Paris, där transportsektorn också behandlas, kräver åtgärder i alla delar av det moderna samhället inte minst inom vägtrafiken, säger Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket.

I Tyskland och Sverige pågår fler projekt kring ERS (Electric Road Systems) och länderna har enats om att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från både forskning och demonstratorer.

I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att en överenskommelse om ett samarbete mellan Sverige och Tyskland är undertecknad av generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon och Dr Norbert Salomon för Tyskland. Samarbetet ska pågå till minst år 2020.

Samarbetet ska stimulera till vidare utveckling av olika tekniker och även lägga grunden för en konkurrenskraftig framtida marknad samt säkerställa förmågan att leverera ERS-teknik, i en kommande kommersiell miljö. I avtalet står bland annat att det för närvarande finns tre alternativ i forsknings- och demonstrationsfasen:

  • Luftledning med demonstration på allmänna vägar i Sverige och (planerad till drift i slutet av 2018) i Tyskland.
  • Teknik med el-skena i vägbanan är planerad att demonstreras på allmän väg i Sverige hösten 2017.
  • Induktiva system är fortfarande i forskningssteget.

Dessutom planeras ett nytt gemensamt forskningsprojekt att starta hösten 2017 i samarbete mellan tyska och svenska forskningsinstitut.

Faktaruta

El som utvinns från förnyelsebara källor kan minska växthusgasutsläpp från transportsektorn.

Fördelar med elektrifierade godstransporter med hjälp av elvägar:

  • Minskar energiförbrukningen och utsläpp av koldioxid
  • Minskar utsläppen av farligt luftföroreningar och buller
  • Jämfört med investeringar i en helt ny infrastruktur är det relativt billigt eftersom man använder befintliga vägar
  • Det kan vara en ny bransch för fordonsindustrin och det är ett område där samarbetet mellan akademi, industri och offentlig förvaltning är givande

Källa: Trafikverket

#miljö / #Trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER