Infrastruktursatsningar är en motor för bostadsbyggande.

Fotografi: Svevia

Kraftig investeringsökning

Faktiskt den kraftigaste på mer än ett decennium. Sveriges Byggindustrier nya konjunkturrapport visar att svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter.

Spaning

Prognosen visar också att byggkonjunkturen är relativt stark i hela landet. Stockholm är den enskilt största byggmarknaden men den kraftigaste uppgången noteras i Södermanlands och Blekinge län. Västernorrlands och Jämtlands län får en något svagare utveckling över prognosåren

– Det är framför allt bostadsbyggandet som avgör hur stark eller svag den länsvisa utvecklingen blir. För att bostadsproduktionen ska bli kvar på en jämn och hög nivå även i framtiden är en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen mycket viktig. Det är positivt att regeringen givit Trafikverket i uppdrag att ta extra hänsyn till möjligheterna för bostadsproduktion när de gör sin infrastrukturplanering. Däremot saknas en helhetssyn kring aktuella förslag som påverkar de finansiella förutsättningarna för hushållen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Enligt Sveriges byggindustrier är infrastruktursatsningar en motor för bostadsbyggande som möjliggör större arbetsmarknadsregioner. För samhällsbygget i stort är det viktigt med ett bredare helhetsgrepp kring bostäder och infrastruktur. Därför måste de politiska bostadssamtalen återupptas.

Efter flera års investeringsökningar gör sig även bristen på rätt utbildad och erfaren personal sig påmind. Arbetskraftsbristen i byggindustrin är högre än i nästan alla andra sektorer.

- Den kortsiktiga lösningen är att i högre grad använda sig av utländsk arbetskraft. Antalet utstationerade arbetstagare uppgick under årets första nio månader till nära 4.200 personer, vilket är 40 procent fler jämfört med samma period i fjol, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

#utveckling / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER