Integrerad digital strategi och en kultur som välkomnar ny teknik behövs för att effektivisera i branschen med digitala lösningar.

Foto: Patrick Trägårdh

Osäkerhet för ny teknik påverkar branschens effektivitet

För att lyckas effektivisera byggprocessens alla delar behövs en integrerad digital strategi men också att bygga en kultur som välkomnar ny teknik. En rapport från KPMG visar att intresset för tekniken finns i branschen, men även en osäkerhet för vilka investeringar som behöver göras inom området.

Spaning

Hälften av byggbolagen uppger att deras projekt inte har genomförts enligt plan under de senaste tre åren. Majoriteten av dem tror inte att branschen har förmåga att leverera projekt i tid och enligt budget. Det visar en global studie från KPMG.

De senaste årtiondena har framsteg gjorts när det gäller leverans av stora byggprojekt, till exempel vad gäller nya byggtekniker, förbättrade processer för säkerhet samt riskhantering. Trots detta visar byggbranschen fortfarande på en oförmåga att öka produktiviteten, att förbättra kvaliteten och att minska antalet problemprojekt.

KPMG:s undersökning visar att branschen är mycket intresserad av den potential som ny teknik innebär, men att företagen inte riktigt vet var de ska investera för att få ut maximal effekt. Hela 93 procent anser att teknik och innovation kommer att förändra deras verksamheter rejält, men endast 5 procent anser att det egna företaget har en mycket hög teknisk mognadsgrad. Färre än en av tio använder regelbundet innovationer som mobila plattformar, avancerad dataanalys, robotteknik eller digital arbetskraft.

– De företag som väljer att investera i rätt modern teknik kan få mycket stora effekter på sitt resultat. Undersökningen visar emellertid att branschens aktörer är oerhört entusiastiska inför den digitala revolutionen, men att de inte vidtar tillräckliga åtgärder för att kunna utnyttja dess potential, säger Peter Dahllöf, Branschansvarig revision fastighet och bygg på KPMG Sverige.

Färre än hälften av de svarande uppger att deras företag har tagit fram någon data- eller teknikstrategi, vilket är ytterligare ett tecken på att branschen har svårt att ta till sig den moderna tekniken.

Samtidigt som andra branscher har lyckats öka produktiviteten under de senaste decennierna har byggbranschen generellt stått still. Resultatet visar att både byggföretag och projektägare måste titta närmare på de tre viktiga faktorerna styrning, människor och teknik.

– Det handlar inte bara om att utveckla dessa områden, utan också om att skapa kopplingar mellan dem. Standardisering och optimering är visserligen viktiga mål, men de kan i sig inte skapa de förändringar som krävs. Om företagen ska lyckas måste de effektivisera byggprocessens alla delar och skapa en helt integrerad digital strategi. De måste få med sig medarbetarna och bygga en kultur som välkomnar ny teknik samtidigt som de bedriver en sund projektledning utifrån bevisat effektiva metoder, säger Peter Dahllöf.

#teknik / #utveckling

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER