Under hashtaggen #teknisktfel vittnar kvinnor inom tekniska branscher om trakasserier på arbetsplatser.

Foto: Svevia

Utökad tillsyn till följd av #metoo

Uppropen om sexuella trakasserier avlöser varandra. Sedan #metoo lanserades har kvinnor i bransch efter bransch trätt fram under nya hashtags. Även kvinnor i teknikbranschen har trätt fram under #teknisktfel. Som en följd av uppropen kommer Diskrimineringsombudsmannen nu att utvidga sin tillsyn.

Spaning

Sedan den 1 januari 2017 finns det nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. De innebär bland annat att arbetsgivare ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen ska se hur väl organisationerna efterföljer lagen och kontrollera om arbetsgivarna har kunskap om hur de ska agera vid kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt för sexuella trakasserier. Som en följd av #metoo kommer DO att utvidga sin pågående tillsyn mot kommuner och landsting med ytterligare ett 40-tal företag och organisationer inom branscherna media, kultur och juridik.

En av dem som skrev under uppropet för teknikbranschen, under #teknisktfel, var Kajsa Hessel, ordförande i organisationen Byggcheferna. I en intervju i tidningen Arbetsliv säger hon att branschen måste ta frågan om sexuella trakasserier på allvar. Undersökningar som Byggcheferna gjort visar att omkring hälften av deras kvinnliga medlemmar har upplevt sexuella trakasserier på jobbet.

Mikael dubois

Anders Gustafsson

Anders Gustafsson, som är vd och koncernchef på Svevia, branschens största vägentreprenör, säger att han väl känner till #metoo och följer utvecklingen av det upprop som kommit från branschen under #teknisktfel.

- I Svevia är det nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkande särbehandling både inom företaget och mot kunder, leverantörer och allmänhet. Det är en fråga som jag tar på största allvar och som vi hela tiden arbetar med. Under förra året satsade vi mycket tid på ett projekt om mångfald och inkludering som involverade företagets ledningsgrupper på alla på alla nivåer. Under året har det arbetet fortsatt i verksamheten genom workshops om ”En arbetsplats för alla”, där medarbetarna får tillfälle att diskutera kring dilemman kopplade till dessa frågor.

Alla, såväl chefer som medarbetare har ett ansvar för att skapa ett bra arbetsklimat.

- Det betyder både att själv agera schysst och att inte tiga om man blir vittne till ett beteende som inte är okej. Inom Svevia har vi flera alternativ för den som vill anmäla ett oacceptabelt beteende, där det även går att vara anonym. Vi har också rutiner för hur ärenden om trakasserier ska hanteras.

#arbetsmiljö / #mångfald

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER