En majoritet av förarna upplevde systemet med digitala backspeglar som tilltalande.

Foto: Annika Enström

Digitala backspegelsystem ger föraren större synfält

Backspeglar på lastbilar har ett huvudsyfte - att förbättra förarens sikt. Med konventionella backspeglar har lastbilsförare begränsat synfält och stora döda vinklar runt sina lastbilar. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt, visar att digitala backspegelsystem på lastbilar kan reducera döda vinklar och förse förarna med sikt som är svår att åstadkomma med konventionella speglar.

Spaning

I projektet har man velat få kunskap om hur digitala backspegelsystem olika aspekter både inom säkerhet och användbarhet.

En majoritet av förarna upplevde systemet som tilltalande och lätt att vänja sig vid. Det ger ett större synfält, särskilt i korsningar och rondeller, och minskar behovet av kropps- och huvudrörelser för att öka synfältet. En annan fördel är att systemet ger bättre sikt när dörrfönstren är smutsiga och skymmer konventionella backspeglar.

Genom att ersätta konventionella backspeglar med betydligt mindre kameror minskas också luftmotståndet.

Fördelar med digitala backspeglar:

  • Utökat synfält i korsningar och rondeller förbättrar trafiksäkerheten.
  • Förbättrat mörkerseende skapar en säkrare arbetsmiljö för lastbilsförare.
  • Möjliggör nya funktioner som förbättrar lastbilsförarnas medvetenhet om trafiksituationen.

En av de stora utmaningarna är att göra systemet robust och pålitligt under hela dess livslängd.

Faktaruta

Forskningsprojekt DREAMS

Genomförts av Stoneridge Electronics AB, Scania och RISE

Delfinansierades av Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Prototypen visas på FFI: s resultatkonferens den 23 november 2017 i Stockholm.

Testerna utfördes med Stoneridges prototyp av ett digitalt backspegelsystem som monterats på en Scanialastbil. Prototypen inkluderar kameror monterade nära de främre hörnen av lastbilens hytt och digitala bildskärmar monterade i hytten som visar realtidsvideo från förarens omgivning, motsvarande de konventionella speglarna av Klass II och IV.

#säkerhet / #arbetsmiljö / #teknik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER