Prisad motorväg: E6:an genom Unescos världsarv Tanums hällristningar, sträckan Pålen-Tanumshede.

Foto: Trafikverket

Motorväg vinner arkitekturpris

Årets vinnare av Trafikverkets arkitekturpris är en åtta kilometer lång motorväg, mitt i Unescos världsarv Tanums hällristningar. Det är väg E6, sträckan Pålen-Tanumshede.

Spaning

Trafikverkets Arkitekturpris ges till infrastrukturanläggningar som präglas av god arkitektur, det vill säga anläggningar som är välfungerande, hållbara och vackra. Tävlingen sker vartannat år.

– Ett arkitekturpris som delas ut till infrastrukturanläggningar är något mycket speciellt. I Danmark har vi inget liknande pris – det är något vi kan lära oss av, säger Helle Juul, årets prisutdelare, arkitekt vid Juul& Frost i Köpenhamn. Priset uppmärksammar sambandet mellan god arkitektur och hög tillgänglighet i vardagsresandet.

Priset ska inspirera och lyfta fram förebilder för god arkitektur inom infrastruktursektorn.

– Att utforma väg i ett världsarv är en verkligt utmanande uppgift! De ansvariga för projektet har visat mod, kunskap och ödmjukhet inför den uppgiften, säger Anna Lindell, ordförande i arkitekturprisets jury och strateg på Trafikverket. E6:ans stora kvalitet är enkelheten och de väl genomarbetade lösningarna. Helt enkelt god vägarkitektur som visar upp unika natur- och kulturvärden.

Priset ska uppmärksamma och inspirera infrastrukturbyggarna.

– Att vi lyckades bygga en väg i ett världsarv, och dessutom få pris! Jag är glad och stolt, säger Håkan Wennerström, regionchef Väst på Trafikverket.

Utmärkelsen delades ut den 28 november.

Faktaruta

Omfattning: Anläggningar för såväl person- som godstransporter. De nominerade förslagen kan vara stora investeringsprojekt såväl som mindre projekt. Minst ett av de nominerade förslagen ska vara initierat eller utfört av personer, förvaltningar eller företag som inte är direkt knutna till Trafikverkets organisation
Jury: En oberoende jury som tas fram i samarbete av Trafikverket och Sveriges Arkitekter
Urvalskriterier: Priset ska gå till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

#Trafikverket/ #Vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER