Respektera arbetsfordonen på vägen som plogar och saltar för bättre framkomlighet. Sakta in och sök ögonkontakt med föraren.

Foto: Patrick Trägårdh

Kom hem hel och trygg - håll koll på din vinterväg

Vintervägar kan vara luriga och snabbt skifta väglag. Längs Sveriges vägar finns 800 väderstationer som håller koll. Det kan du också själv göra.

Spaning

Väderstationerna som finns utplacerade längs landets vägar visar yttemperatur, daggpunktstemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet i realtid. På så gott som alla finns det också väglagskameror som tar bilder var 10:e minut på hur väglaget ser ut, även nattetid.

Stationerna är tillsammans med prognoser via vädertjänster viktiga verktyg för vilka plogning- och halkbekämpningsåtgärder som utförs.

– Väglaget skiftar snabbt på vintern. Vi plogar och halkbekämpar så snart våra kriterier är uppfyllda, men det är viktigt att som bilist ha koll på väglaget och köra efter de förutsättningar som gäller här och nu, säger Trafikverkets Torbjörn Axelsson, enhetschef Underhåll, Distrikt Syd.

Han tipsar om att du som trafikant själv kan ha koll på väglaget via Trafikverkets hemsida. På en karta markeras vägarna med vilket väglag som råder: inga problem, risk för besvärligt väglag, besvärligt väglag samt snö och isvägbana. Här kan man även se bilder på väglaget via vägväderkameror.

Goda råd till vintertrafikanter

  • Uppdatera dig via webben, radio och tv.
  • Anpassa hastigheten efter väglaget.
  • Håll avstånd till fordonet framför.
  • Respektera arbetfordonen som jobbar för att skapa framkomlighet. Sakta ner och sök ögonkontakt med föraren.
  • Visa hänsyn, ta det lugnt.
  • Se över vinterutrustningen, kolla vinterdäcken.
  • Se upp för frosthalka i dalgångar och sänkor och på broar.

Faktaruta

Sveriges statliga vägnät: 98 400 kilometer väg, varav 19 700 kilometer är grusvägar.

Ansvar för underhållet: Trafikverket

Driftområden: Sverige består av 110 geografiskt indelade områden som kallas driftområden. För varje driftområde upphandlar Trafikverket en entreprenör som sköter och arbetsleder uppdraget att underhålla vägarna inom området.

Bakom ratten: I de plog- och saltbilarna finns de entreprenörer och åkare som på uppdrag av Trafikverket utför jobbet.

Störst plogas först: De mest trafikerade vägarna har de högsta kraven på plogning och halkbekämpning. Kraven styrs av Trafikverket.

De andra vägarna: Är kommunala eller enskilda vägar. För dessa ansvarar respektive kommun eller vägförening.

#underhåll / #säkerhet / #trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER