Höga hastigheter, mobiltelfonianvändning under körning och bilister som ser dåligt gör trafikmiljön till en riskfylld arbetsplats.

Foto: Svante Örnberg

Var sjätte bilist ser för dåligt

Var sjätte bilist har trafikfarlig syn och var fjärde bil har brister i belysningen. Trafiken är en riskfylld miljö för pendlare, resenärer och inte minst alla som dagligen arbetar där.

Spaning

- Det är klart att det här är oroande siffror för alla som har trafikmiljön som sin arbetsplats. Även vintertid utförs olika typer av vägarbeten. Tänk dig själv att stå en grådaskig vinterdag när det börjar skymma och arbeta vid vägen med bilister som susar förbi och inte ens ser ordentligt, säger Jan Salkert, arbetsmiljöchef på Svevia.

I Sverige gör man idag bara synundersökningar vid ansökan om körkortstillstånd, efter det görs inga kontroller. I de flesta EU-länder genomförs återkommande synkontroller på bilister efter att de har tagit körkort. När svenska bilister tillfrågas tycker så många som 93 procent att lagstadgade synkontroller vid körkortsförnyelsen vart tionde år är en bra idé.

- Ja, mot bakgrund av de här siffrorna kan jag bara hålla med. Det skulle vara en bra åtgärd, säger Jan Salkert.

Sedan 2009 har mer än 19 000 syntester genomförts i en undersökning som kallas Synbesiktningen. Resultatet visar att omkring 18 procent av förarna har en syn som är direkt trafikfarlig med oskärpa redan från 1-2 meters avstånd.

I årets undersökning rapporteras det att en av tio har en så dålig synskärpa att de är en direkt trafikfara och inte skulle klara dagens synkrav vid ansökan om körkortstillstånd.

Men det gäller inte bara att se. I trafiken måste man synas också.

Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar visar att i genomsnitt mer än var fjärde bil (cirka 27 procent) har brister i belysningen som kan försämra sikten för sig själv eller för sina medtrafikanter.

Enligt Jan Salkert sker ungefär tio påkörningsolyckor på Svevias plog- salt och sandbilar varje vinter som är orsakade av dålig syn eller dåliga siktförhållanden.

- Många trafikanter tänker inte på att plogbladet ofta är mycket bredare än själva plogbilen och kör in i det trots utmärkning med en lampa som är röd bakåt och vit framåt. Här kan man fundera på om det är de med dålig syn som är överrepresenterade.

En annan stor risk i trafiken är bilisternas flitiga användande av mobiltelefonen.

Från den 1:a februari, 2018, är det förbjudet att prata i telefon, rattsurfa eller skicka sms utan handsfree samtidigt som man sitter bakom ratten och kör.

- Det är verkligen ett bra beslut. Vi är sedan länge medvetna om att trafikanter ofta kör in i vägarbeten och att skälen till det är flera. Den gemensamma orsaken är oftast bristande uppmärksamhet orsakad av en mängd faktorer som trötthet, sysselsatt med mobil, drogpåverkan och helt enkelt dålig syn som denna studie visar.

Jan Salkert säger också att det finns en bristande respekt för vägarbeten med alldeles för höga hastigheter förbi arbetsplatserna.

- Vi är väl medvetna om att risken för påkörning är stor och försöker därför så ofta vi kan leda om trafiken för både vår och trafikanternas säkerhet.

Faktaruta

Synbesiktning: Synbesiktningen är ett långsiktigt samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen som genomförs varje år under hösten då körförhållandena ofta är extra svåra och kraven på bilförarnas syn därmed ökar. Syftet är att påminna om hur viktigt det är att ha bra syn när man kör.

Mobilförbud: Den 30 november har regeringen beslutat om en ändring i trafikförordningen gällande hur mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning får användas av förare under färd på väg. Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.

Rattsurfning: Enligt en undersökning från försäkringsbolaget If så sms:ar 24 procent av bilförarna mellan 18 och 34 år medan de kör. Undersökningen visar även att var tredje bilförare pratar utan handsfree, samt att många även gps-navigerar på sin mobil medan de kör.

#arbetsmiljö / #säkerhet / #Trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER