Cirka 80 miljoner ton bergmaterial produceras och levereras årligen. Det gör det till en av landets största industriprodukter.

Foto: Fredrik Schlyter

Lång miljöprövning av täkter är negativt för miljön

För att bygga infrastruktur behövs sten. För att utvinna sten behövs en täkt. För att få bryta sten i en täkt behövs tillstånd. Något som kan ta tid att få.

Spaning

Bergkross utvinns från bergtäkter och används vid nybyggnation och upprustning av vägar, för markkonstruktioner men även i tillverkningen av asfalt och betong. För att öppna en ny täkt, samt fortsätta eller utvidga en befintlig täkt, krävs tillstånd enligt miljöbalken.

Skogforsk har tillsammans med en projektgrupp utvärderat miljöprövningar för täkttillstånd under 2016.

Studien visar att långa ledtiderna medför en ökad miljöbelastning genom att material till olika infrastrukturprojekt måste transporteras från täkter som ligger geografiskt längre bort, men som redan fått klartecken.

- Det här är en problematik som vi mycket väl känner igen. De långa handläggningstiderna får störst påverkan på både ekonomi och miljö för projekten i glesbygd, säger Pär Burlin från Svevia, en av de infrastrukturaktörer i landet som äger flest täkter.

Pär Burlin välkomnar utvärderingar av miljöprövningar.

- Det är bra att den här typen av utvärderingar görs. Att vi som jobbar i branschen väl känner till att det är så här hjälper inte. Det är när regelverk, rutiner och processer blir belysta och utvärderas som det finns möjlighet att förbättra dem.

I dag är miljöprövningen inte samordnad, utan varje regional miljöprövningsdelegation, MPD, är självständig direkt under regeringen. Undersökningen visar att det finns en stor regional skillnad av hur snabbt ärendena hanteras något som i praktiken innebär att lokala branschföretag missgynnas i vissa regioner.

Men det finns sätt att förkorta miljöprövningarna, menar Skogforsk i sin rapport. En central koordinator, som kan flytta resurser mellan miljöprövningsdelegationerna, skulle kunna höja effektiviteten. Tillsammans med en effektivisering av handläggningsprocesserna bör ledtiderna då kunna sänkas till cirka sex månader från ansökan till beslut, är Skogforsks bedömning.

Enligt Sveriges byggmaterialindustri produceras och levereras cirka 80 miljoner ton bergmaterial per år. Det gör det till en av landets största industriprodukter. Materialet används för att bygga och underhålla Sveriges infrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.

#markarbete / #vägar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER