Framtidsutsikterna i branschen är bland de bästa inom näringslivet totalt. Men behovet av att öka utbyggnaden av VA-nätet fortsätter att förutspås som en stor utmaning.

Patrick Trädgårdh

Fortsatt efterfrågan för infrastrukturbranschen

Framtidsutsikterna i branschen är bland de bästa inom näringslivet totalt. Men det kan bli svårt att öka kapaciteten på grund av svårigheten för företagen att hitta personal. Behovet av att öka utbyggnaden av VA-nätet fortsätter att förutspås som en stor utmaning.

Spaning

När Maskinentreprenörerna sammanfattar sin senaste konjunkturrapport ser det mesta ljust ut för branschen. En av de tydligaste mätpunkterna handlar om branschens syn på fortsatt efterfrågan. Här sticker siffrorna iväg och visar på en särskild positiv utveckling.

Inför 2018 beräknas byggstarterna för infrastrukturprojekt öka med 18 procent. Regeringens nya infrastrukturproposition för åren 2018-2029 är en av de starkt bidragande orsakerna. För bostadsbyggandet förutspås efterfrågan gå ner något.

- Det som man ibland glömmer bort i de här sammanhangen är vatten- och avlopputbyggnad. När bostäder, kontor och infrastruktur byggs, så måste vatten och avlopp byggas ut, renoveras och läggas om. Det här jobbar många maskinentreprenörer med dagligen, säger Hampe Mobärg, Maskinentreprenörernas vd i en kommentar till rapporten.

Svenskt Vatten nyligen har konstaterat i en rapport att investeringstakten måste öka från dagens nivåer med 35 procent de kommande 20 åren.

- Det här är en stor och svår uppgift för samhället att klara. Många VA-anläggningar och vattenverk härstammar från 60-70-talet och renoveringsbehoven är sedan flera år tillbaka stora,

Den stora efterfrågan på personal fortsätter också att utmana. Så många som 94 procent av de tillfrågade företagen svarar att de har svårt att hitta personal, en ökning från sommarens siffror som redan då låg på höga 80 procent.

Maskinentreprenörernas konjunkturrapport sammanställs två gånger om år.

#framtid / #markarbete / #ledningar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER