Tomas Eneroth, infrastrukturminister.

Foto. Ninni Andersson

Infrastrukturministern - Det är tid för investering

Den 20 december överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till infrasturkurministern Tomas Eneroth.

Spaning

Sverige ska bygga höghastighetsjärnväg. Sverigeförhandlingens uppdrag har varit att möjliggöra ett genomförande av den 75 mil långa järnvägen. Förhandlingarna om stationsläge, medfinansiering och nya bostäder är nu klara och avtalen med kommuner och regioner om Sveriges största infrastruktursatsning på 150 år är undertecknade.

Sverigeförhandlingen har även haft i uppdrag att ingå överenskommelser som förbättrar kollektivtrafiken och ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne.

I ett inledande anförande av infrastrukturminister Tomas Eneroth sa han:

- Efter år av underinvesteringar i svensk infrastruktur men även bostadsbyggande så är det tid för investering.

Med regeringens planerade finansiella satsning på infrastruktur, tillsammans med banavgifter och annan medfinansiering gör att det enligt Tomas Eneroth snart nog är en bit över 700 miljarder kronor som ska stå till förfogande för Sveriges nationella plan för infrastruktur.

I sin slutrapport förslår Sverigeförhandlingen:

  • Höghastighetsjärnvägen ska byggas för tåg som kan köra i hastigheter om 320 km/h. Då blir restiden Stockholm–Göteborg två timmar och Stockholm–Malmö två och en halv timmar. Spåren kommer också att trafikeras av snabb storregional tågtrafik i 250 km/h.

  • Utbyggnaden ska ske snabbt och båda sträckorna bör vara färdigställda cirka 2035. Det är en förutsättning för att realisera alla samhällsnyttor och de stora klimateffekterna. Bygger man snabbt och på rätt sätt kan höghastighetsjärnvägen vara klimatneutral fyra år efter trafikstart. En mer långsam utbyggnad innebär dessutom merkostnader.

  • Byggandet av höghastighetsjärnvägen ska finansieras via ett eget anslag genom lån i Riksgälden.

  • Gröna obligationer är ett sätt att bidra till gröna investeringar och en hållbar finansmarknad. Vi föreslår därför att Riksgälden får i uppdrag att utvärdera möjligheterna att en del av upplåningen sker i form av gröna obligationer.

  • För att skapa transparens och tydlighet föreslår vi att arbetet med höghastighetsjärnvägens planering och utbyggnad bedrivs inom en egen projektorganisation t.ex. i form av ett helägt statligt bolag eller som en del av en befintlig organisation.

Tillsammans med Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur 2018-2029 utgör Sverigeförhandlingens rapport underlag för regeringens slutgiltiga ställningstagande som ska ske under våren 2018.

#framtid / #utveckling / #spår

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER