Det är fortfarande få tjejer som väljer att utbilda sig inom bygbranschen.

Foto: Pixabay

Fortfarande få kvinnor som söker utbildning inom bygg

Sveriges byggutbildningar är lika mansdominerade i dag som för tio år sedan. Det visar en undersökning som branschföreningen Byggcheferna har gjort.

Spaning

Enligt Skolverket är cirka 90 procent av eleverna på gymnasiernas bygg- och anläggningsprogram killar. På VVS- och fastighetsprogrammen är 97 procent män.

– De här siffrorna är en varningsklocka. Vi måste bli bättre på att marknadsföra vad branschen står för i dag. Varför är det inte lika självklart för tjejer som för killar att söka sig till samhällsbyggnad? Det borde det vara, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel.

I en fördjupande artikel på sin hemsida hänvisar de även till en kartläggning som Statistiska Centralbyrån gjort av könsstrukturen inom de fyra områdena bygg, elektro och data, fordon och farkost samt energi och vvs. Av totalt 436 000 utbildade personer var 97 procent män. Fram till år 2030 beräknades andelen kvinnor ha stigit med en procent. Rapporten gjordes 2007.

– Även om det har gått tio år sedan rapporten gjordes är den fortfarande relevant. Vår bransch har alltid varit manligt kodad. Därför måste vi bli bättre på att marknadsföra vad vi står för i dag. När unga kvinnor ska välja utbildning är det förödande för oss om de ser samhällsbyggnad som en plats för bara män.

Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan är drygt 75 procent av studenterna män på YH-utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. I genomsnitt har den siffran varit konstant i tio år.

En trolig orsak, enligt Kajsa Hessel, är byggsektorns dåliga rykte som en grabbig och sexistisk plats.

– Inom branschen har extremt mycket hänt under de senaste tre åren. I dag jobbar alla stora bolag aktivt med jämställdhet och mångfald. Både bland tjänstemän och hantverkare finns flera starka kvinnliga nätverk. Jag vill påstå att branschen i dag präglas mer av de positiva och inkluderande krafterna än av något annat.

När I Perspektiv under våren gjorde en undersökningen om jämställdheten inom byggbranschen så visade den att det kommer att dröja fram till 2047 innan den blir jämställd. Den undersökningen tittade inte på könsfördelningen inom utbildningar med bygginriktning utan på Andelen kvinnor på ledande poster i bygg- och anläggningsbranschen.

Många av de kvinnliga toppcheferna i bygg och anläggning återfanns inom stabsfunktioner som HR, ekonomi och kommunikation.

– Vi behöver få in fler kvinnor på produktionstunga poster. För att kunna rekrytera fler är det viktigt med bra förebilder och personer som man kan känna igen sig i och relatera till. Jag är övertygad om att mindre homogena grupper leder till bättre affärer, säger Elisabet Wretskog, chef för kompetensutveckling inom Svevia.

Det finns också en trend som visar att kvinnor med examen från tekniska högskolor och universitet oftare söker sig till teknikkonsultbolagen eller myndigheter än till entreprenadföretagen

- Anledningen till att färre kvinnor söker sig till entreprenadbranschen kan vara flera. En kan vara just bristen på förebilder, en annan vårt traditionella sätt att jobba. Fasta arbetstider med tidiga morgnar och arbete i projekt som innebär att man inte kan bo hemma under veckorna attraherar varken nyexaminerade kvinnor eller män, säger Elisabet Wretskog

#mångfald / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER