Högfluorerande ämnen är flyktiga, svårnedbrytbara och vattenlösliga.

Pixabay

Europaförslag för förbud mot PFAS-ämnen

Högflourerande ämnen (PFAS) är skadligt för levande organismer och svårt att sanera ur mark och vatten. Förbud för hela EU föreslås.

Spaning

Kännetecknande för PFAS är att ämnena är mycket vattenlösliga, något som gör att föroreningarna lakar ut ur jorden och sprider sig till yt- och grundvatten. Många av våra sjöar, brunnar och dricksvattentäkter är därför förorenade av ämnen från bland annat branövningsplatser där brandsläckningskum använts.

Nu har den svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA lämnat in ett gemensamt förslag till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa om ett gemensamt förbud i hela EU för 200 högfluorerande ämnen.

– Förslaget är ett led i att försöka minimera användningen av PFAS. Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och blir kvar i miljön under mycket lång tid, säger Daniel Borg, toxikolog på Kemikalieinspektionen.

Förslaget gäller ämnena perfluornonansyra (PFNA), perfluordekansyra (PFDA), perfluorundekansyra (PFUnDA), perfluordodekansyra (PFDoDA), perfluoretridekansyra (PFTrDA) och perfluortetradekansyra (PFTeDA).

Det föreslagna förbudet omfattar även andra PFAS-ämnen som kan brytas ner till något av dessa sex ämnen. Detta innebär att förslaget totalt gäller en grupp med omkring 200 högfluorerade ämnen.

Faktaruta

Användning: Högfluorerade ämnen används i låga halter i många produkter eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Exempel på produkter där ämnena kan förekomma är brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika.

Mängd: Användningen av de ämnen som förslaget gäller är i dagsläget låg inom EU.

Syftet: Med förslaget vill man förhindra att ämnena börjar användas när andra högfluorerade ämnen fasas ut, exempelvis ämnet PFOA som kommer att bli förbjudet inom EU från och med 2020.

Samråd: Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har startat ett samråd där myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner bjuds in för att komma med synpunkter på begränsningsförslaget. Samrådet pågår till och med den 20 juni 2018.


#Vatten / #miljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER