Betonginitiativet ser klimatsmarta lösningar för betongbranschen.

Foto: Johanna Syrén

Betongbranschen kan bli klimatneutral till 2045

Nystartade Betonginitiativet välkomnar aktörer i branschen att samarbeta. Utmaningen är att både möta planerade satsningar på infrastruktur och byggande och samtidigt uppnå uppsatta klimatmål .

Spaning

Nu har även betongbranschen påbörjat sitt arbete med att ta fram en färdplan tillsammans med Sveriges initiativ "Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft". Sedan tidigare är stålbranschen och åkeribranschen igång och fler står i startgroparna. Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar tillsammans med flera svenska industrigrenar för att ta fram branschvisa färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att identifiera de olika branschernas möjligheter och utmaningar på vägen mot ett fossilfritt samhälle.

Processen kommer att ledas av Betonginitiativet som är en nystartad gemensam plattform för alla betongaktörer, byggare, beställare och kommuner som vill vara med och öka takten i arbetet mot klimatneutral betong. Initiativtagare till Betonginitiativet är ByggVesta, Cementa och Svensk Betong.

- Om vi ska klara att bygga de volymer av bostäder och infrastruktur som krävs de kommande åren och samtidigt leva upp till klimatmålen är klimatneutral betongproduktion en förutsättning, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Den största utsläppskällan i betongproduktionen är cementtillverkningen. Enligt Betonginitiativet är klimatneutral cementtillverkning möjlig med hjälp av koldioxidinfångning, men kommer att kräva stora investeringar. Det är idag tekniskt möjligt men förenat med stora strukturella och finansiella risker. För att både lyckas minimera klimatutsläppen och bibehålla svensk konkurrenskraft ser branschen ett behov av en gemensam finansiering där de olika aktörerna och de politiska styrmedlen går hand i hand, skriver de i sitt pressmeddelande.

#betong / #miljö / #framtid

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER