Det finns ett webbaserat utbildningsmateria om att förebygga bränder på byggarbetsplatser.

Foto: Pixabay

Bygget brinner! Hur gör du?

Varje år drabbas cirka 200 byggarbetsplatser av så allvarliga bränder att räddningstjänsten larmas. Med kunskap kan bränder förhindras. Vet du hur du ska göra för att förbygga att det händer på din byggarbetsplats?

Spaning

För att öka kunskapen om brandskydd på byggarbetsplatser har SBUF i samarbete med aktörer i branschen tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial som vem som helst kan ta del av. Nyttan av kunskapen bedöms som mycket stor då bränder på byggarbetsplatser kan betyda stora materiella skador men också stora risker då det kan vara komplicerat att utrymma en byggarbetsplats. Syftet med projektet är att belysa vikten av förebyggande brandskyddsarbete, utrymningssäkerhet, personsäkerhet, kännedom om släckutrustning och metodiken reagera-agera för att sprida kunskap och ge trygghet i att snabbt ingripa vid ett brandtillbud.

Varje år inträffar cirka 200 bränder på byggarbetsplatser som är så allvarliga att räddningstjänsten larmas. Det inträffar minst det dubbla antalet tillbud och småbränder, som personalen själv släcker.

En byggarbetsplats kan vara komplex på många sätt utan tydliga utrymmesvägar och med olika typer av hinder i form av gropar, material och utrustning som kan försena en snabb utrymning. Det är därför viktigt för alla på arbetsplatsen att vara riskmedveten och få kunskap om förebyggande brandskydd och hur man ingriper vid en brand – snabbt och effektivt.

#säkerhet / #arbetsmiljö

Faktaruta

Utbildningen innehåller:

  • Vanliga brandorsaker
  • Gasolhantering
  • Varför är brandskyddet
  • Hur förvaras brännbart material
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Svetsning
  • Vem har ansvaret för brandskyddet?
  • Släckmaterial
  • Vad är ett bra brandskydd?
  • Utrymning och återsamlingsplats?

Länk till utbildningen:

http://elearning.devhub.se/?user=sbuf&pass=brandkunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER