Foto: Patrick Trägårdh

Han blev årets brobyggare 2018

Årets brobyggare är Costin Pacoste, adjungderad professor på KTH och forsknings- och utvecklingschef på ELU.

Spaning

Under Brobyggardagen 2018, som var den 28:e upplagan, gick det prestigefyllda priset "Årets brobyggare" till Costin Pacoste, adjungderad professor på KTH samt forsknings och utvecklingschef på ELU.

Juryns motivering lyder:
"Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt utvecklar och tillämpar årets brobyggare avancerade beräkningar för analys och dimensionering av broar. Det är en person som, som få, har en förmåga att identifiera och lösa mycket avancerade problem på ett praktiskt sätt.
Årets pristagare är en brobyggare mellan branschen och akademin som verkar för att höja kompetensen hos brokonstruktörer. Förmåga att presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid praktisk dimensionering av broar, eller huskonstruktioner, är enastående.
Årets brobyggare är dessutom en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen, och synliggör brobyggnadskonsten på ett föredömligt sätt."

Faktaruta

Brobyggardagen: Arrangeras av Brosamverkan som är en förening, som bildats genom en sammanslutning av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer.

Brosamverkan: Har varit verksamt sedan 1990 och arbetar med kompetensutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsåterföring, teknikutveckling inom byggbranschen samt samverkan för bättre spelregler och färre missförstånd i branschen.

ELU: Erbjuder tjänster inom bygg- och anläggningskonstruktioner samt Geoteknik.

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER