Foto: Anders Lindström, VTI

Svenska tester i EU-projekt för självkörande fordon

Eu driver ett projekt för att öka säkerheten och och acceptansen för för automatiserade eller så kallade självkörande fordon. Statens väg och transportinstitut leder flera av testerna.

Spaning

Huvudfokus i projektet handlar om att ta hänsyn till såväl teknik som människa genom att säkerställa att såväl sociala som etiska, legala och ekonomiska aspekter är väl utredda under utveckling och implementering.

I december 2017 genomfördes de första körtesterna på en testbana i Slovenien. Projektet ska fokusera dels på acceptans bland olika grupper i samhället, dels på teknikutveckling.

Målet med EU-projektet är att öka säkerheten med och förbättra acceptansen för automatiserade fordon.

– För att få acceptans och på ett bra sätt kunna införa automatiserade fordon på våra vägar måste vi ta hänsyn till åsikter, förväntningar och behov från både medborgare och intressenter. Som en del i projektet ska VTI genomföra en enkätundersökning om acceptans, säger Anders Lindström, forskningschef på VTI.

Den andra delen i projektet handlar om att utveckla fordonens gränssnitt och förarstödsystem utifrån de behov och förväntningar som framkommer. Dessutom ska projektgruppen utveckla tekniken för att upptäcka föremål som kommer i fordonets väg, till exempel för att undvika kollision med oskyddade trafikanter.

– Det är ett mycket spännande uppdrag där vi på VTI kommer att koordinera och utföra några av testerna som ska genomföras under de tre år som projektet pågår, säger Anders Lindström.

Tanken är att projektet ska föreslå nya testmetoder och testprotokoll för biltillverkare och dess underleverantörer.

– Eftersom VTI har både bred erfarenhet och avancerad teknisk utrustning kan vi bidra med bland annat tester i körsimulator, simuleringar med oskyddade trafikanter i Virtual Reality och kunskap när det gäller detektorutveckling, säger Niklas Strand, forskare på VTI.

Projektet BRAVE

BRAVE: Betyder Bridging gaps for the adoption of automated vehicles

Deltar: Elva organisationer, forskningsinstitut och universitet från sju olika länder.

Tid: Projektet ska vara klart till sommaren 2020.

VTI: Är ansvarig för det arbetspaket som handlar om testning och validering.

#TAGG / #TAGG2 / #TAGG3

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER