Foto: Svevia

Reaktioner på regeringens förslag om ökat entreprenörsansvar

Lagförslaget som innebär att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare har väckt olika reaktioner i branschen.

Spaning

På Svenska Byggnadsarbetarförbundet välkomnas förslaget.

– Det är vi i Byggnads som har lagt grunden för det här förslaget genom att redan 2014 träffa ett avtal om ett huvudentreprenörsansvar. Förslaget som presenteras idag är en seger för alla Sveriges byggnadsarbetare och ett lika stort nederlag för Sveriges Byggindustrier som inte ens har flera av sina egna medlemsföretag i frågan, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm, i ett pressmeddelande.

Byggnads har flera gånger försökt förhandla fram detta genom kollektivavtal, men motparten Sveriges Byggindustrier (BI) har inte kommit till förhandlingsbordet.

– Nu visar regeringen att det inte duger att sticka huvudet i sanden, då blir det lagstiftning, säger Johan Lindholm.

Byggnads välkomnar alltså ett lagstadgat entreprenörsansvar, men har också förhoppningen att de tillsammans med BI i framtiden ska kunna utveckla och förbättra det huvudentreprenörsansvar som redan finns i kollektivavtalen.

Sveriges Byggindustrier är starkt kritiska mot förslaget och menar att det riskerar att framförallt drabbar de små företagen.

- Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar. Lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen, samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier i en debattartikel som haft stor spridning.

Liknande lagar om entreprenörsansvar finns i Norge och Tyskland. Men Sveriges Byggindustrier menar att systemen skiljer sig åt på avgörande punkter, vilket gör att ett entreprenörsansvar i svensk lag skulle vara skadlig för svensk företagsamhet.

Det var den 13 februari som stadsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade förslaget. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

#Framtid / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER