Den nya sträckning av E4 ska vara mötesseparerad.

Patrick Trägårdh

Så blir nya E4-sträckningen Kongberget - Gnarp

Nu har Trafikverket beslutat hur den nya sträckningen av E4 kommer att se ut mellan Kongberget och Gnarp,

Spaning

Sträckan mellan Kongberget–Gnarp är den sista sträckan mellan Stockholm och Sundsvall som inte är ombyggd till mötesseparerad väg.

Den nya E4-sträckningen ska förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten och skapa praktiska lösningar för lokaltrafiken. I ett pressmeddelande skriver Trafikverket att de valt alternativet via västra Harmånger. Sträckan Harmånger–Gnarp kommer att byggas förbi Jättendal, Bäling och Gnarp.

Trafikverket har studerat sex alternativa lokaliseringar för E4 vid Harmånger där samtliga både har för- och nackdelar. Beslutet vilar enligt Trafikverket på en samlad bedömning av hur väl de uppfyller trafiksäkerheten och framkomligheten samt effekter, risker och lönsamhet.

Målsättningen är att bygga en ny mötesseparerad E4. Hastigheten blir 110 km/h med planskilda korsningar och möjlighet för långsamtgående fordon, gående och cyklister att färdas på ett separat vägnät.

- Det finns många fördelar med den valda sträckningen. Trafikplatsernas placering gör att kopplingen till Harmånger blir god, samtidigt som buller och barriäreffekter i samhället minskar. Under byggtiden blir det marginella störningar i trafiken på E4, säger Trafikverkets projektledare Kerstin Holmgren.

#Trafikverket / #vägar / #trafik

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER