För att minska följderna av ett skyfall ska Söderkullaparken och Fosietorpsparken byggas om.

Foto: Pixabay

Malmö säkras mot översvämning

Malmö ska skyfallssäkras för att klara extremregn av det slag som drabbade Malmö i augusti 2014. Först ut är Söderkulla, som är extra utsatt för översvämningar.

Spaning

I början på februari beviljade kommunstyrelsen drygt 22 miljoner kronor till tekniska nämnden för arbetet med att bygga om Söderkullaparken och Fosietorpsparken.

Delar av parkerna sänks ner så att dagvattnet fördröjs när ledningarna blir överfulla vid skyfall. Bollplaner och lekplatser sänks med som mest 1 meter, övriga ytor upp till en halv meter. Parkerna ska framöver ha naturligt formade gräsmattor och de höga träden bevaras. I samband med skyfallssäkringen rustas parkerna upp, lekplatserna byggs om, belysningen blir bättre och Fosietorpsparken får ett nytt utegym. Marken ska också saneras.

Arbetet påbörjas i april/maj och sänkorna för dagvattnet beräknas vara klara i juli, inför årets regnsäsong. Parkerna ska stå färdiga i mars 2019.

– De senaste årens alltmer extrema väder kräver att vi skapar en motståndskraftig miljö i våra bostadsområden. Genom att påbörja de åtgärder som finns beskrivna skyfallsplanen kan vi hantera dagvattnet på ett bättre sätt och Malmöbornas egendom skyddas från översvämning, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet.

– Nu gör vi staden mer motståndskraftig mot extremregnen, så att i första läget Söderkullaborna ska slippa drabbas av översvämningar men också för att problemen inte ska fortplanta sig i övriga staden. Lika viktigt är att fortsätta arbetet med att minska vårt klimatavtryck, vi ska inte behöva gräva en meter till om några år, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

#miljö / #ledningar

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER