Foto: Svevia

Sätt mål och arbeta metodiskt för jämlikhet

Det går inte att vänta in jämlikhet. Sätt upp mål att arbeta mot. Arbeta metodiskt. Byggbranschen behöver det.

Spaning

Inför internationella kvinnodagen går byggchefernas ordförande Kajsa Hessel ut i ett pressmeddelande och uppmuntrar alla företag i samhällsbyggnadsbranschen att som mål för sin könsfördelning sätta 50 / 50.

– Det behöver inte vara ett självändamål att vara exakt lika många kvinnor som män, men med en konkret målsättning kan utvecklingen gå snabbare, säger hon.

I byggbranschen är 99 procent av hantverkarna män. På ledande positioner är endast en av tio kvinnor. Bland Sveriges 30 största byggbolag har andelen kvinnor ökat, enligt en studie av Sveriges Byggindustrier – men förändringen går för långsamt.

Forskning visar att alla enkönade branscher lider av utestängande kulturer. Snäva perspektiv, exkluderande jargong och fördomar får betydande kompetens att stötas bort. För byggbranschen är det ett problem som måste lösas – snabbt.

När I Perspektiv förra året gjorde en genomlysning av könsfördelningen i branschen visade den att branschen inte kommer att ha en jämn könsfördelning förrän 2047 med den långsamma utveckling branschen hållit hittills.

Men det är inte bara byggbranschen som har det här problemet.

En rapport där AllBright granskar börsbolagens valberedningarna visar att endast 13 procent är kvinnor. Drygt hälften av alla börsbolagens valberedningar består av bara män. Av dessa bolag är det tre fjärdedelar som också är ojämställda i styrelsen.

När Byggvärlden i anslutning till AllBrights rapport granskar 15 börsnoterade byggföretag finns det 11 kvinnor av de totalt 58 personerna som sitter i dessa valberedningar.

AllBrights 5 goda råd till bolag som vill förändra bilden

Utmana synen på vad som är kompetens: Utmana föreställningen om mannen som den klassiska representanten i en valberedning

Rikta blicken inåt: Granska den interna kulturen normkritiskt. Ta reda på vem som anses vara den ideala representanten i valberedningen och vilket beteende som primeras i gruppen.

Arbeta aktivt med frågan: Inse att jämställdhet inte kommer som ett brev på posten, en generationsväxling är inte drivkraft nog. Upprätta verktyg för att behandla problemen. Sluta inte arbeta aktivt med frågan.

Utvärdera befintliga kompetenser: Vilka kompetenser och erfarenheter finns i styrelsen sedan tidigare och vilka behöver det kompletteras med?

Inför Meritokrati: Professionalisera rekryteringen, nominera på meriter, inte magkänsla. En framgångsrik styrelse uppstår inte automatsikt genom konsensustänk. Våga nominera fler perspektiv.

 

AllBright: är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. De arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. De kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. AllBright vill skifta debatten från att diskutera problem till att komma fram till lösningar.

#mångfald / #framtid / #arbetsmiljö

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER