Foto: Patrick Trägårdh

Bygg framtidsmart - med verktyget som visar klimatpåverkan

Klimatkalkylen är ett verktyg som Trafikverket arbetat fram för att beräkna klimatpåverkan av infrastrukturen. Verktyget finns nu tillgängligt för alla.

Spaning

För att bygga klimatsmart infrastruktur har Trafikverket utvecklat verktyget Klimatkalkyl.

2012 utvecklade Trafikverket ett verktyg för att beräkna klimatpåverkan av infrastrukturen. Målet var att skapa lärdomar, inte bara internt, utan för branschen i stort genom öppna värden av utsläpp och energianvändning vid bygg, drift och underhåll av väg och järnväg.

Resultat blev Klimatkalkylen, ett verktyg med en ständigt växande databas av byggelement och åtgärder och dess klimatpåverkan. I verktyget finns allt från betong till snöröjning med traktor listat och deras respektive klimatpåverkan. Trafikens utsläpp är dock inte med i klimatkalkylen utan inkluderas i den samlade effektbedömningen.

Klimatkalkyl är öppet för alla. Det är fritt för alla att använda och innehåller knappt 500 material och åtgärder att jämföra för att bygga klimatsmart.

För att kunna använda Klimatkalkyl och dess databas av schablonvärden gör Trafikverket först en anläggningskalkyl. Det är en uppskattning av projektets åtgärder och material, och underlaget matas in i verktyget. Kalkylen ger sedan Trafikverket möjlighet att ställa klimatkrav redan under upphandlingar.

- Redan under planeringen matar vi in beräkningar av projektet. Det kan handla om hur mycket betong vi tror kommer behövas och så vidare. Klimatkalkylen uppdateras sedan successivt under projektets byggande och när projektet är klart görs en klimatdeklaration som verifierar klimatpåverkan, säger Marie Hagberg, chef för Transportkvalitet på Trafikverket.

#miljö / #vägar / #trafikverket

Ja tack! Jag vill gärna ha I Perspektivs nyhetsbrev sex gånger per år.

LIKNANDE ARTIKLAR

+ VISA FLER

Tipsa oss! Har du ett spännande projekt på gång? Hör av dig!

+ VISA FLER